Artykuły zawierające tag: praca

Temat stary, może nie jak świat, ale jak stara jest reklama. W tej formie przekazu, spośród wszystkich dostępnych mediów stereotypy nie tylko mają się najlepiej, ale i mają największą siłę rażenia. Utrwalanie takiego stereotypowego podziału ról przeszkadza w kreowaniu polityki r...czytaj dalej

Polacy powszechnie deklarują akceptację partnerskiego modelu rodziny – dowodzą wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”. Tymczasem w zdecydowanej większości polskie rodziny funkcjonują na zasadach modelu typowego,...czytaj dalej

Trudności w łączeniu życia rodzinnego z zawodowym wpływają na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny. Dla Polek i Polaków bardzo istotne jest poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, a także wprowadzanie rozwiązań ułatwiających godzenie ról, jak choćby uelastycznienie godzin pracy czy tw...czytaj dalej

Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn w dużej mierze może umożliwić polityka prowadzona przez władze lokalne. Wymiar lokalnej polityki sprzyja bardziej skutecznemu zaspokojeniu potrzeb rodzin zamieszkałych na danym terenie dzięki warunkom do lepszego diagnozowania ich potrzeb...czytaj dalej

Według ZUS, w styczniu 2010 r. na urlopie ojcowskim było zaledwie 75 mężczyzn, w maju już 1,6 tys. Między styczniem a grudniem 2010 ZUS wypłacił 17,2 tys. zasiłków macierzyńskich z tytułu urlopu ojcowskiego. Według najnowszych danych w styczniu i lutym 2011 roku z urlopów ojcowskich sk...czytaj dalej

Z badań wykonanych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” wynika, że obszar rodzicielstwa, szczególnie w jego pierwszym okresie jest zdecydowanie domeną kobiet. Rola ojca jest praktycznie niezdefiniowana. Zdaniem respondentów matka...czytaj dalej

Ponad milion kobiet w Polsce pracuje na własny rachunek  – tym samym Polki należą do najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie. Przyczyny założenia własnej działalności są jednak różne. Oprócz potrzeby realizacji własnych planów biznesowych, należą też do nich br...czytaj dalej

Z badań wynika, że 30% mężczyzn nie angażuje się w prace domowe. Takich kobiet jest znikomy odsetek, niecały 1%.  Tymczasem zdecydowana większość mężczyzn (63%) jest zdania, że mężczyzna bez względu na sytuację powinien uczestniczyć w wypełnianiu obowiązków domowych . Zdaniem specjalist&...czytaj dalej

Polacy są zainteresowani tym, aby żyć w rodzinie, wspierać swoich rodziców, mieć dzieci i je wychowywać. Pozornie wydaje się, że jest zupełnie inaczej: liczba zawieranych małżeństw maleje, niewysoki jest współczynnik dzietności. Tymczasem powodem zwlekania z założeniem rodziny lub wstę...czytaj dalej

Jak wynika z najnowszych badań antropolog społecznej dr Agaty Stanisz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, model rodziny w Polsce od czasu ostatnich przemian ustrojowych uległ znacznej przemianie. „Ekonomia: pieniądze i poczucie bezpieczeństwa, a potem dopiero rodzina" – zda...czytaj dalej

Strona 4 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar