2011-07-11

KONKURSY

Konkurs na ulubioną potrawę z firmą Kupiec

Lubisz gotować? Chętnie sięgasz po różne przepisy, ale również sam/a wymyślasz swoje potrawy? Jeżeli chcesz się podzielić z nami swoimi smakami, ulubionymi daniami i przepisamy, to mamy dla Ciebie konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, które z pewnością przydadzą się w kuchni.


Co należy zrobić?

Wystarczy, że prześlesz do nas swój ulubiony przepis, przepis na danie bez którego nie wyobrażasz sobie życia, coś co uwielbiasz i z przyjemnością przyrządzasz. Jest jeszcze jeden warunek. W przepisie muszą się znaleźć wybrane przez Ciebie produkty sponsora nagród firmy Kupiec. Przepisy proszę słać na adres Agnieszka@udziewczyn.pl, a my się z nimi zapoznamy, najciekawsze sprawdzimy i najbardziej smaczne potrawy zwyciężą. W mailu zawierającym przepis, proszę rpodać dokładne dane adresowe: imię i nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda.

Co można wygrać?
Do wygrania 3 bardzo atrakcyjne zestawy, w skład których wchodzą: Ryż do Sushi, Ryż Basmati Naturalny, Ryż Pełnoziarnisty Parboiled Naturalny oraz patelnia firmy Tefal.

Warto zagrać o taki zestaw.Nadsyłajcie swoje przepisy, włóżcie w to serce, pokażcie nam, że naprawdę lubicie gotować, a nie tylko ściągać przepisy z internetu. Pokażcie co potraficie, a możliwe, że nagrody powędrują właśnie do was.

Konkurs trwa od 11 lipca do 31 sieprnia.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs na ulubioną potrawę z firmą Kupiec” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal www.udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2011 do 31 sierpnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika jest nadesłanie przepisu na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w sposób określony w § 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie www.udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu. Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie:

Konkurs na ulubioną potrawę z firmą Kupiec na adres Agnieszka@udziewczyn.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania). E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
Zwycięzcami Konkursu zostaje trzech uczestników wyłonionych przez jury, których przepisy uznane zostaną za najsmaczniejsze i najciekawsze. Laureaci Konkursu otrzymają po jednym zestawie od firmy Kupiec.  Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl, wskazanej w ust. 1.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że: posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu; poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu  www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 11 lipiec 2011.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przesyłanie newslettera oraz reklam.

Komentarze (11)

ebolka24 (2011-09-09 12:31:46)
wyniki
gdzie wyniki..........
NekropolisQueen (2011-08-27 13:27:44)
Konkurs
Kochani!!! Konkurs trwa od 11 lipca do 31 sieprnia. Zapraszamy do udziału:)
Polaczyna (2011-08-25 21:57:49)
Odp. :
Czytać. Czytać i tylko czytać. Do 31 września konkurs trwa.
janek (2011-08-17 11:02:26)
konkurs
Czy są juź wyniki?
calibra (2011-08-02 19:33:48)
Dzięki wielkie !!!
To tym bardziej 3mam za siebie kciuki  :)
NekropolisQueen (2011-07-28 22:36:25)
do calibra:)
Według sponsora jest to patelnia, a więc nie wok tylko głębsza patelnia calibra:) Pozdrawiam!
NekropolisQueen (2011-07-27 20:44:34)
Do aaaaaa
Jedna osoba może przesłać tylko 1 odpowiedź konkursową. Pozdrawiam!
NekropolisQueen (2011-07-27 20:42:39)
Do calibra
Witaj! Postaram się dowiedzieć czy to wok czy patelnia i dam znać:)
aaaaaa (2011-07-19 11:29:20)
Ilość przepisów
A moje pytanie jest takie: czy jedna osoba może przysłać więcej niż jeden przepis?
calibra (2011-07-16 21:28:14)
cd.
Moje pytanie nie jesr przypadkowe, gdyż jeden podobny już mam i poluję na drugi na nowe mieszkanie :)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar