2021-12-29

WSPIERAMY AKCJE

Las pod parasolem

Ochrona i odbudowa lasów mogą wesprzeć nas w rozwiązywaniu globalnego kryzysu klimatycznego. Lasy pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej i wyrównywaniu zakłóceń pogodowych, oczyszczają atmosferę oraz chronią nasze zasoby wodne. I wreszcie – działają kojąco na rozedrgane i niespokojne umysły. Zacznijmy od długiego spaceru wśród drzew, w trakcie którego przemyślimy, co dobrego możemy zrobić dla naszych lasów.

 

 

Według danych aż około 80% różnorodności biologicznej na świecie jest związana właśnie z obszarami leśnymi. Z drugiej strony każdego roku znika prawie 10 milionów hektarów lasów – a to z kolei powoduje nawet 20% zwiększenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery1.
 
 
Co realnie można zrobić, aby wspierać lasy?
*Jedną z głównych przyczyn wylesiania jest komercyjna wycinka drzew. Zwróć uwagę na to, jak korzystasz z papierowych rzeczy, ogranicz je maksymalnie.
*Chroń lasy przed ogniem – rozsądek i uważność w momentach suszy i szczególnego zagrożenia pożarem przynoszą wymierne rezultaty.
*Każde nowo posadzone drzewo to sukces. Bierz udział w akcjach propagujących zalesianie gruntów leśnych. 
*Chroń lokalne lasy i dbaj o ich czystość, naciskaj też na lokalne samorządy, aby intensywniej zajmowały się ich kwestią – zarówno długoterminowo, jak i doraźnie. Najbardziej skuteczna ochrona zasobów leśnych to połączenie wysiłków rządu i organizacji pozarządowych, ale zarazem i nas wszystkich.
 
Szumi dokoła
W 2020 roku marka Dafi rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem MOST, tworząc niezwykły projekt „Parasol dla Natury”. Jego celem jest zbadanie oraz podjęcie prób ochrony cennych przyrodniczo miejsc w województwie świętokrzyskim oraz edukacja dotycząca tego tematu. 
 
Na stronie parasoldlanatury.pl można wysłuchać rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę Woźniak-Starak oraz Filipa Chajzera z Łukaszem Misiuną, ekspertem ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska, dotyczących projektu badań nad ochroną przyrody „Parasol dla Natury”. Ciekawostki i cenne rady mogą poszerzyć naszą wiedzę na temat lasów w Polsce i pomóc w bardziej świadomym działaniu na rzecz planety. Akcja przyniosła już rezultaty. „Działania w ramach projektu dały nam szansę wzbogacenia wiedzy o różnorodności biologicznej i wartości przyrodniczej województwa świętokrzyskiego. Odkryliśmy liczne stanowiska gatunków uznanych za rzadko występujące i zagrożone wymarciem” – mówi prezes Stowarzyszenia MOST, specjalista i ekspert ds. zarządzania zasobami przyrody, koordynator projektu ,,Parasol dla Natury” Łukasz Misiuna. „To wielka frajda móc uczestniczyć w pracach, które zmieniają naszą wiedzę o przyrodzie woj. świętokrzyskiego i Polski. Całą tę pracę i uzyskaną wiedzę chcemy wykorzystać w jednym celu: aby uchronić bezcenne obszary starych lasów i mokradeł. W czasach kryzysu klimatycznego nie ma ważniejszej misji niż chronić wodę, lasy, powietrze i dziką przyrodę.  Bez tego nie jest możliwe adaptowanie się do radykalnych przemian o skali globalnej” – dodaje.
 
Gotowi na długi, leśny spacer z ochronnym parasolem? Zatem czas na wysłuchanie podcastów. Zapraszamy! 
 
https://klimada2.ios.gov.pl/chronmy-lasy/; https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/polskie-lasy; https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/maj-2021/nowy-lad-w-polskich-lasach; www.toppr.com

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar