2015-03-29

Zakończone

Konkurs Wiosenne paznokcie z Golden Rose

Color Expert Nail Lacquer marki Golden Rose to nowa linia lakierów do paznokci dla pewnych siebie, modnych kobiet. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Golden Rose
Co trzeba zrobić?
 
W komnetarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kolory Golden Rose wybierasz na wiosnę i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy: nowość baza pod lakier i nowy kolor lakieru Color Expert.

Opis nagród.
 
 
 
SMOOTHING  BASE NAIL FOUNDATION – ODŻYWKA WYGŁADZAJĄCA PŁYTKĘ PAZNOKCI
 
SMOOTHING  BASE NAIL FOUNDATION to preparat z kompleksową, zaawansowaną formułą składników mineralnych oraz  roślinnych komórek macierzystych, która zapewnia aksamitny i gładki wygląd paznokci.
 
Jak działa preparat SMOOTHING BASE NAIL FOUNDATION?
dzięki zawartości minerałów zakrywa w jednej chwili rysy i niedoskonałości na powierzchni paznokci; 
zaawansowana formuła opatentowanych składników zawierających antyutleniacze, witaminy (E, C), komórki macierzyste róży i gruszki wspiera procesy anty-utleniania i zatrzymuje przedwczesne ubytki keratyny; 
pokrywa przebarwienia i zażółcenia paznokcia; 
nadaje im zdrowy wygląd;
zapewnia gładką warstwę i przedłuża trwałość nałożonego lakieru.
 
W jaki sposób należy stosować preparat SMOOTHING BASE NAIL FOUNDATION?
 
nakładać na czyste i niepomalowane paznokcie dwie warstwy raz na tydzień – jako odżywkę, która przyspieszy wzrost paznokci i da naturalny efekt zadbanych dłoni;
nałożyć jedną warstwę jako bazę pod lakier chroniącą paznokcie i wyrównującą ich powierzchnię.
 
 
Opakowanie: 11 ml
 
GOLDEN ROSE COLOR EXPERT 
 
Color Expert Nail Lacquer marki Golden Rose to nowa linia lakierów do paznokci dla pewnych siebie, modnych kobiet. 
 
Opakowania serii Color Expert wyróżniają się z daleka praktycznymi nakrętkami, których kolory odpowiadają zawartości buteleczki. Dzięki temu można szybko i prosto znaleźć konkretny odcień, na który akurat mamy ochotę . 
 
Pod nakrętką kryje się szeroki, wygodny pędzelek, który znacznie ułatwia malowanie paznokci – nawet tą drugą, mniej wprawioną ręką! Perfekcyjny manicure nie będzie wymagał żmudnych poprawek. 
 
Serię Color Expert cechuje doskonałe krycie – jedno pociągnięcie komfortowym w aplikacji pędzelkiem zapewnia perfekcyjne pokrycie płytki ulubionym kolorem. 
 
Linia Color Expert  zawiera 60 ekscytujących odcieni o wysokim połysku i długotrwałej formule. Jesienią 2014 r. znajdziemy w drogeriach 12 nowych kolorów, stworzonych z myślą o modnych w tym sezonie stylizacjach. 
 
Spośród lakierów w tonacji nude, pastelowych oraz intensywnych neonów każda kobieta może wybrać odcień odpowiedni do humoru lub okazji. Część lakierów ma wykończenie kremowe, niektóre natomiast kryją w sobie mnóstwo połyskujących drobinek. 
Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia eksperymenty z niecodziennymi połączeniami kontrastowych odcieni dla urozmaicenia kobiecego manicure. 
 
60 kolorów + 12 nowych 
 
Opakowanie: 10,2 ml
 
 
 
 

Konkurs trwa od 29 marca 2015 do 15 kwietnia 2015. 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Wiosenne paznokcie z Golden Rose
” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia od 29 marca 2015 do 15 kwietnia 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytanie:
 
Jakie kolory Golden Rose wybierasz na wiosnę i dlaczego?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu wysyłają swoje odpowiedzi na maila Agnieszka@udziewczyn.pl.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 marca 2015.

Komentarze (49)

Octavio (2015-11-14 00:48:32)
YeSNsCdkKGkAKmB
I live in London http://www.zoelyons.co.uk/news.html deal neurontin 600 mg picture displeasure mule The dollar was down 0.6 percent at 99.96 yen, havingrisen to 101.05 yen on trading platform EBS, its highest levelsince July 10, in Asian trading. The dollar lost steam afterthat and saw a sharp reversal, falling to as low as 99.60 yen.Stop-loss sell orders are cited at 99.50 yen.
Ernest (2015-11-14 00:48:31)
VNXrMnYWMVj
I work for a publishers http://www.railwaystays.com/luxury-trains-worldwide/ everyone condescending can i buy a ventolin inhaler in boots injure Republicans, who oppose the healthcare law on the groundsthat it is an unwarranted extension of the federal government,said the requirement should be delayed until the problems withthe rollout are resolved.
Kelly (2015-11-14 00:48:30)
VVJitTVaWrAnZo
Very interesting tale http://www.railwaystays.com/luxury-trains-worldwide/ form collision ventolin salbutamol 2mg/5ml millimetre We have five asks of restaurants and we are really not demanding much; offer childrenâ??s portions of adult meals, serve freshly prepared food â?? not ready meals, offer families free water and childrenâ??s cutlery and make breastfeeding mothers welcome.
Clyde (2015-11-14 00:48:29)
hTFEJMeKFQSPKwCDF
How many weeks' holiday a year are there? http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ ant nizagara for sale poke A doctor in a hospital morgue, who declined to be named because he was not authorized to speak, said seven people had been killed in the incident. A Reuters reporter saw a police truck dump three bodies then drive off, leaving a trail of blood.
Thanh (2015-11-14 00:48:28)
thDSTyEASjMsN
How do I get an outside line? http://www.zoelyons.co.uk/gigs/ publicly valuation neurontin price philippines interposed dagger At a meeting in August last year, Huang, deputy health minister at the time, told officials that top leaders had decided to reduce dependency on prisoners' organs, according to a transcript of the meeting obtained by Reuters.
Infest (2015-11-14 00:48:27)
pFSWHLXTTxWtfksZYj
Could I take your name and number, please? http://www.zoelyons.co.uk/press/press-quotes.html protective anew neurontin 100mg tablets treasurer Summers has built a reputation as a brilliant economist and a shrewd policymaker. But his roles with the financial firms could give ammunition to critics who argue he has too cozy a relationship with Wall Street to maintain the Fed's vaunted independence.
Sydney (2015-11-14 00:48:26)
UiyMQObMbKr
I was made redundant two months ago http://www.railwaystays.com/luxury-trains-worldwide/ sophia gipsy do you need a prescription for ventolin in germany lastly cram Argentina is asking the Supreme Court to void an October 2012 ruling by the 2nd U.S. Circuit Court of Appeals in New York, which found it had violated a clause in its bond documents requiring it to treat all creditors equally.
Prince (2015-11-14 00:48:25)
krqcgomuMHSjU
Sorry, you must have the wrong number http://www.zoelyons.co.uk/press/press-quotes.html leaflets buy gabapentin 100mg for dogs novel Nine construction workers and a policeman were killed when insurgents attacked the camp in Herat's Karukh district with rocket-propelled grenades and automatic weapons, Deputy Public Works Minister Ahmad Shah Wahid said.
Carlo (2015-11-14 00:48:24)
NcragFlDsu
Not available at the moment http://www.daveegertonband.co.uk/index.php/about-us/meet-the-team abundant snuff zoloft 200 mg invitation He made three 12-footers for par, but missed a three-footer and a two-footer that resulted in bogeys and could not judge the bounce into the greens. (But then, it was difficult to gauge how far the ball would travel on these baked surfaces, as Bubba Watson testified – he hit a six iron 315 yards.)
Elvin (2015-11-14 00:48:23)
HlVuEwbjQRDfo
Do you know each other? http://www.monaghanpeace.ie/contact-us/ positively above what is silagra tablets hybrids The bottle itself is glass and therefore dishwasher safe and comes in a rubber sleeve for protection and easier grip if out running. All of the sensors and the ten-day rechargeable battery are housed in the removable lid, which also has another neat trick for the more active: it can count laps and repetitions.
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar