2014-11-01

WARTO WIEDZIEĆ

Zostań mistrzem angielskiego

W poniedziałek, 27 października br rozpoczęła się rejestracja do „Langloo CUP” – Mistrzostw Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego, które odbędą się online. Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs, który poza atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców, umożliwi wszystkim uczestnikom bezpłatną naukę języka angielskiego. Uczniowie już na starcie przez miesiąc uczą się języka na specjalnej platformie e-learningowej, a po zakończeniu konkursu mogą kontynuować naukę do końca roku szkolnego. Dodatkowo, laureaci wygrywają bezpłatny dostęp do nauki języka dla wszystkich kolegów i koleżanek ze swojej szkoły.

 

 


„Ideą tych Mistrzostw jest otwieranie dostępu do nauki języka angielskiego dla uczniów z każdego zakątka Polski. Konkurs odbędzie się na platformie e-learningowej langloo.com, opracowanej przez doświadczonych metodyków i anglistów. Każdy, kto ma dostęp do komputera i Internetu w domu lub w szkole, może bezpłatnie uczyć się języka i walczyć o atrakcyjne nagrody” - mówi Aneta Woźniak, organizatorka Mistrzostw. „Langloo CUP ma także wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, zachęcać do samorozwoju oraz motywować do systematycznej nauki języka, bo to właśnie ona przynosi najlepsze efekty” – dodaje.

Już sam pomysł na zorganizowanie Mistrzostw Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego znacząco odbiega od innych tego typu konkursów wiedzy. W Langloo CUP nie liczy się sam wynik testu końcowego, ale to jaki postęp zrobił uczestnik na swoim poziomie, czy uczył się systematycznie, czy był aktywny i zaangażowany w naukę.
 
„Nowatorski pomysł na przeprowadzenie Mistrzostw daje z psychologicznego punktu widzenia wiele korzyści młodym uczestnikom. Już sama nauka języka obcego to świetne ćwiczenie dla mózgu. Zarówno zapamiętywanie słówek, jak i uczenie się nowych reguł gramatyki jest treningiem elastyczności umysłu - mówi Anna Maria Wieczorek, psycholog zajmujący się neuronauką i procesami poznawczymi w PAN i na SWPS.

„Jednak ten konkurs uczy czegoś więcej – regularnych i systematycznych ćwiczeń, co jest kluczem do sukcesu w sprawnej nauce języka obcego. Mózg działa w taki sposób, że im więcej i im bardziej regularnie będziemy ćwiczyć i powtarzać materiał, tym szybciej utworzą się ślady pamięciowe i będą one silniejsze. Oznacza to, że wiedza, którą będziemy przyswajać, będzie trwała. Systematyczność daje nam również pewien "budulec", na bazie którego uczenie się późniejszych, bardziej złożonych informacji stanie się łatwiejsze - będziemy mieć przygotowany grunt i "rozćwiczony" umysł – dodaje ekspert.

Przebieg Mistrzostw

W Mistrzostwach Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie: zespołową, w której mogą zapisywać się drużyny wytypowane przez szkołę lub klasę oraz indywidualną, w której może wystartować samodzielnie każdy uczeń.

Od 27 października do 11 listopada można rejestrować się na platformie Mistrzostw  langloo.com/langloocup i wypełniać test początkowy. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na jednym z 5 poziomów nauczania. Następnie przez miesiąc – od 12 listopada do 12 grudnia - będą uczyć się języka. Ostatni etap to test końcowy, zaplanowany na 15 grudnia. Mistrzami Langloo CUP zostaną ci, którzy najlepiej przyswoją wiedzę na swoim poziomie i zrobią największe postępy  w nauce.

Nagrody
Nagrodą przewidzianą dla wszystkich uczestników jest możliwość kontynuacji bezpłatnej nauki języka także po zakończeniu konkursu, do końca roku szkolnego 2014/2015. Laureaci w kategorii grupowej wygrają tygodniową wycieczkę do Londynu, laptopa, a zwycięzcy nagród indywidualnych - wyłonieni na każdym z 5 poziomów nauki języka – otrzymają nowoczesne tablety. To nie wszystko! Zwycięzcy grupowi i indywidualni wygrają dodatkowo bezpłatną naukę angielskiego dla wszystkich uczniów swojej szkoły.

Langloo CUP to pierwszy konkurs, który na tak szeroką skalę propaguje naukę języka angielskiego. „Każdy, kto zdecyduje się na udział w Mistrzostwach, jest w naszej opinii zwycięzcą. Uczestnicy wygrywają swoją szansę na naukę angielskiego lub rozwinięcie kompetencji językowych, a dzięki temu jeszcze lepszy start w dorosłe życie” – podkreśla Aneta Woźniak.

Organizatorzy przewidują, że w Mistrzostwach weźmie udział ponad 5 000 uczniów z około 350 szkół w całej Polsce.


Informacja o ekspercie
Anna Maria Wieczorek – neurokognitywistka, doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN oraz Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS. Zajmuje się neuronauką i procesami poznawczymi, bada wpływ intensywnego treningu zdolności intelektualnych na rozwój człowieka.


Organizator Langloo CUP
Organizatorem I Mistrzostw Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego jest firma Langloo.com S.A., twórca autorskiej platformy e-learningowej www.langloo.com oferującej ponad 200 kursów tematycznych do nauki języka angielskiego, a także kursów przygotowujących uczniów do egzaminów państwowych. Firma jest także producentem i wydawcą multimedialnych kursów językowych oraz różnego rodzaju materiałów edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar