2013-11-07

Zakończone

Konkurs Przenieś się w świat naturalnego piękna z JOIK

Firma NATUR POLSKA (www.naturpolska.pl), wyłączny dystrybutor kosmetyków  naturalnych JOIK w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, który przeniesie Was w świat naturalnego piękna, optymalnej pielęgnacji i cudownych aromatów...
 
 
Na 3 laureatów konkursu czekają atrakcyjne, zestawy, składające się z:
 

NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZEGO MUSU DO CIAŁA W SZTYFCIE Z MASŁEM KAKAOWYM JOIK, niezastąpionego w sytuacjach, kiedy skóra potrzebuje natychmiastowego nawilżenia, odżywienia i ochrony – np. w górach w trakcie narciarskich szaleństw na stokach. Pomaga zachować elastyczność i zapewnia odpowiedni stopień wilgotności skóry. Wygodne opakowanie w postaci wysuwanego sztyftu bez problemu zmieści się w torebce lub kieszeni.

 

 

ODŚWIEŻAJĄCEGO PEELINGU DO CIAŁA JOIK Z SOLĄ MORSKĄ, usuwającego martwy naskórek. Kosmetyk skutecznie oczyszcza skórę (poprzez właściwości złuszczające w stopniu średnim) oraz poprawia jędrność, sprężystość i elastyczność. Pozostawia ją gładką, miękką i cudownie pachnącą.

 
 

NAWILŻAJĄCEGO OLEJKU DO CIAŁA JOIK Z CYTRYNĄ I BERGAMOTKĄ który, dzięki kompozycji naturalnych olejków, tworzy na skórze delikatną barierę ochronną, pomagającą utrzymać właściwy poziom nawilżenia, bez pozostawiania uczucia tłustości. Kosmetyk przywróci skórze dobrą kondycję, zwłaszcza w okresie grzewczym, kiedy jest ona szczególnie narażona na przesuszenie. Przyjemny, cytrusowy aromat kosmetyku, orzeźwia i sprawia, że zabieg pielęgnacyjny staje się istną przyjemnością.

 

Jeśli chcecie wziąć udział w naszym konkursie:

1. Napiszcie, skąd pochodzi i co oznacza nazwa JOIK? (podpowiedzi znajdziecie na stronie www.naturpolska.pl)
2. Polubcie fanpage kosmetyków JOIK  https://www.facebook.com/KosmetykiJoikNaturaWCzystejPostaci?ref=ts&fref=ts
3. Zamieśćcie link z tym konkursem na Waszej stronie Facebook lub na Waszym blogu - zamieść link pod odpowiedzią konkursową.
4. Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać jeden z zestawów nagród.

Odpowiedź konkursową zamieść w komentarzach pod konkursem.


Kosmetyki naturalne JOIK są dostępne w sklepach i drogeriach internetowych z kosmetykami i produktami naturalnymi, ekologicznymi, organicznymi. Listę sklepów można znaleźć na stronie www.naturpolska.pl, w zakładce „Dostępność”.


Konkurs trwa od 07 listopada 2013 do 24 listopada 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przenieś się w świat naturalnego piękna z JOIK” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 listopada 2013 do 24 listopada 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
1. Napiszcie, skąd pochodzi i co oznacza nazwa JOIK? (podpowiedzi znajdziecie na stronie www.naturpolska.pl)
2. Polubcie fanpage kosmetyków JOIK  https://www.facebook.com/KosmetykiJoikNaturaWCzystejPostaci?ref=ts&fref=ts
3. Zamieśćcie link z tym konkursem na Waszej stronie Facebook lub na Waszym blogu.
4. Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać jeden z zestawów nagród.
Kosmetyki naturalne JOIK są dostępne w sklepach i drogeriach internetowych z kosmetykami i produktami naturalnymi, ekologicznymi, organicznymi. Listę sklepów można znaleźć na stronie www.naturpolska.pl, w zakładce „Dostępność”.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą poprawne i ciekawe odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 listopada 2013. 


 

Komentarze (41)

agf (2013-11-24 18:23:41)
Taki los...
Nazwa „JOIK” pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami – zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii. W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. https://www.facebook.com/aleksandra.filipowska.5 Ostatnie tygodnie nie były dla mnie szczególnie łaskawe. Zaliczyłam dwa pobyty w szpitalu, w tym jeden z chirurgicznym zabiegiem, którego skutki nadal leczę, na szczęście od wczoraj w domu. Co to ma wspólnego z chęcią posiadania kosmetyków? Bardzo wiele. Paradoksalnie podczas pobytu w szpitalu, gdzie zdawać by się mogło człwiek ma dużo czasu na poświęcenie go sobie, nie dbałam o sebie jak należy. Mam wrażenie, że człowiek tak bardzo skupia się tam na własnej fizjologii, że zatraca człowieczeństwo, nie wspominając już o kobiecości. Szpitalne warunki, badania, ból czy złe samopoczucie,  jak zresztą i ciągły stres i dobijający nastrój nie sprzyjają dbaniu o siebie. Wróciłam więc z przesuszoną skórą, szarą cerą i miejscowymi podrażnieniami. Pora teraz wrócić do normalności i zabrać się za siebie. Takie kosmetyki, tym bardziej, że naturalne, na pewno by mi się przydały.
AgaWojtk (2013-11-24 10:43:06)
Joik:-)
"JOIK” pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii.  W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. 2)https://www.facebook.com/AgaWojtk 3) Chciałabym wypróbować kosmetyki JOIK, bo jestem typową kobietą, która uwielbia nowinki kosmetyczne;-)! Ktoś kiedyś powiedział, że: "Kobieta zmienną jest", no i chyba nie ma się co czarować, bo jest w tym sporo prawdy;-) O ile w uczuciach preferuję stabilizację i wszelkie zmiany, czy skoki w bok jakoś mnie nie bawią, to co do mody i kosmetyków, to... już insza inszość:-) Tu często ulegam chwili i chętnie sięgam po nowość, która akurat wpadnie mi w ręce! Firmy zarzucają nas co rusz, to czymś nowym, obiecując cuda na kiju:-), tak więc czemu nie dać tym razem naturalnym kosmetykom JOIK, a może i własnej urodzie szansy ...?:-) Poza tym kosmetyki naturalne dają mi ...okazję, by poczuć się bio i stworzyć z naturą harmonię;-) No i dlatego nie zapominam o słowach mojej babci, która stale mi powtarzała „wnusiu natura stworzyła najlepsze kosmetyki. Korzystaj z nich,a będziesz mieć piękną i gładką cerę”. No, a że babci to trzeba się słuchać, to ja grzecznie naturalnych kosmetyków używam, więc z przyjemnością spróbuję i tych z firmy JOIK:-)))))!
frotka87 (2013-11-23 14:37:38)
Konkurs
1. JOIK pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii. W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. 2. Lubię fanpage kosmetyków JOIK jako Monika Tykałowska https://www.facebook.com/?ref=logo#!/profile.php?id=100000911562369   3. Chciałabym wygrać jeden z zestawów nagród, ponieważ chcę czuć się piękna, seksowna i pewna siebie, a jest to możliwe dzięki zadbanemu i zdrowemu wyglądowi skóry, który mogą mi zapewnić właśnie te kosmetyki. Kosmetyki te sądelikatne, dają intensywną pielęgnację i szybko przynoszą pomoc dla skóry która potrzebuje odbudowy i odżywienia oraz specjalistycznej pielęgnacji szczególnie o tej porze roku. A przy tym dają gwarancję, że moja wrażliwa skóra nie ulegnie żadnym podrażnieniom, ponieważ są bezpieczne dla skóry. Dostarczają wszystkiego co najbardziej potrzebuje moja skóra, a więc chronią przed wysuszeniem i uczuciem napięcia ponieważ długotrwale nawilżają. Gwarantują mi profesjonalną i perfekcyjną opiekę mojej skóry. Zapoznałam się ze składnikami i działaniem tych produktów i tym bardziej jestem przekonana, że ich naturalny skład zadziała kojąco na moją skórę, a przesuszone miejsca nawilżą. To również bardzo efektowna i profesjonalna opieka skóry, która jest wizytówką każdej zadbanej kobiety oraz najlepszy sposób na zdrowy, odżywiony, promienny, jędrny i jedwabiście gładki wygląd skóry. Poza tym nigdy nie miałam okazji wypróbować kosmetyków JOIK tym bardziej jestem pełna nadziei, że są to kremy które w końcu zaspokoją moje oczekiwania i rozwiążą moje problemy. Najważniejsze jest również dla mnie bezpieczeństwo i pewność pochodzenia kosmetyków które używam tu mam wszystko co oczekuje..  
łatka_pyskatka (2013-11-22 18:18:57)
100% natury
 Nazwa JOIK pochodzi od nazwy pradwnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami zamieszkującego głównie Laponię, w którym znajdujemy tradycję i umiłowanie piękna natury.  https://www.facebook.com/kasia.ernest Jestem tradycjonalistką, która bardzo ceni sobie postęp idący w parze z naturalnością. Kosmetyki naturalną są stworzone dla kobiet takich jak ja, pragnących połączyć ze soba zarówno pielęgnację jak i naturalność. Przeraża mnie myśl o wchłanianu się w moje ciało zwiazków chemicznych, ktore co prawda pięknie pachną ale uzależniają moje ciało od chemii i sztucznego nienaturalnego wyglądu. Im częściej stosuje się taki kosmetyki, tym bardziej ciało uzależnia się od nich, a tym samym moja skóra bez kosmetyków zaczyna tracić na swoim wyglądzie. Marzą mi się kosmetyki które pomagają memu ciału wyglądać zachwycająco, jednak pozwalaja mi na naturalność nie uzależniając mnie od codziennego stosowania kosmetyków. A kosmetyki JOIK pomagają mi zachować naturalną pielęgnację w zgodzie z ekologią, bez potrzeby stosowania chemii. Bo jeśli chodzi o chemię, zawsze byłam z niej kulawa, nigdy nie chciałam znać szczegółów wiązań poszczególnych związków, oraz nie chciałam znać ich zastosowania we współczesności. Za to moim ulubionym przedmiotem zawsze była biologia, uwielbiałam uczyć się o naturalnym cyklu życiowym zwierząt i roślin. Pasjonowały mnie wycieczki po lasach, gdzie przyroda ach chuczy życiem oraz wszystkim czego potrzebuję do życia.  Pragnąc bliskości z naturą odkryłam swoją pasję, którą stało się ziowe górskie narciarstwo. Jest już dla mnie tradycją co roczne dwutygodniowe wypady w góry które staną się jeszcze bardziej przyjemne wraz z musem do ciała w sztywcie od JOIK. pomoże on mi zachować nawilżenie i będzie zawsze blisko mnie dzięki swemu opakowaniu. W zimowe wieczory, gdy tęsknię za letnimi kąpielami w morzu moje ciało zostanie uleczone dzięki wykonaniu peelingu ciała z wykorzystaniem specjalitycznego preparatu od JOIK z solą morską. A nawilżający spray o ciała pomoze mi zachować naturaly poziom nawilżenia, pomimo zimowego narażania mego ciała na przesuszenia. A zapach któy proponuje JOIK: cytryna i bergamotka wprawi mnie w nastuj pozytywnego myślenia i nie straszna mi będzie nawet jesienno-zimowa handra.  Zestaw tych kosmetyków da mi mnóstwo radości i zapewni spoój ducha w tak zimonym czasie który nieodwołalnie zbliza sie do mojej codzienności.  
Agnieszka Lipińska (2013-11-21 17:05:17)
konkurs JOIK
1) Nazwa "JOIK" wzięła się od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami zamieszkującego Laponię (w stylu tego śpiewu odnaleźć można umiłowanie piękna przyrody). 2) Polubiłam jako Agnieszka Lipińska 3) https://www.facebook.com/agnieszka.lipinska.560 4) Chciałabym wygrać jeden z zestawów, żeby zrobić sobie niespodziankę i przyjemność. Niestety mój narzeczony woli obdarowywać mnie prezentami użytkowymi typu zestaw garnków, więc nigdy nie dostaję od niego kosmetyków.... Kupowanie ich sobie samej to nie to samo, dlatego marzy mi się wygranie takiego zestawu...Pozatym moja skóra potrzebuje regeneracji, wzmocnienia i nawilżenia i to w naturalnej postaci, gdyż taka jest najskuteczniejsza.
Anielka (2013-11-21 16:54:33)
lubię swoje ciało!
Moje odpowiedzi: 1.„JOIK” pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii. W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. 2. https://www.facebook.com/aniela.michalak.5?ref=tn_tnmn 3. Jestem prawdziwą, rozpieszczoną kobietą i uwielbiam otaczać się pięknymi przedmiotami, cudeńkami, dobrymi kosmetykami. Kosmetyki marki Joik byłyby dla mnie idealne! Pachnące olejki, kremowe musy- czego można chcieć więcej? Lubię cieszyć się pięknym ciałem, które choć nie jest idealne, jest przeze mnie w całości akceptowane :) Akceptuję dodatkowe faldki na brzuchu i nieperfekcyjne uda,bo taka jestem. Ale w tej akceptacji pomagają mi własnie fajne kosmetyki - pachnące, aromatyczne, mocno nawilżające i w ślicznych opakowaniach. Lubię swoje ciało - właśnie dzięki kosmetykom! I czuję, że Joik pomoże mi pokochać je jeszcze bardziej!
Nusia (2013-11-21 13:38:45)
Naturalnie z JOIK
1. Nazwa JOIK pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji).W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. 2. https://www.facebook.com/danuta.pajak.39 3. Dwa dni temu odeszła moja babcia. Miała na półce któryś z Waszych kosmetyków (na pewno nie ten z konkursu, ale macie tak charakterystyczne logo, że nie sposób go pomylić i niezauważyć), kto by tam jednak wtedy zwracał uwagę na kosmetyki babci... Nie doceniamy tego, co mamy.
Madzik_333 (2013-11-21 08:38:44)
KOnkurs joik
1.„JOIK” pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii. W stylu śpiewu JOIK znajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. 2.https://www.facebook.com/magda.tanas 3.Bardzo chciałabym wygrać Wasze kosmetyki, uwielbiam naturalne kosmetyki, maja one zbawienne działanie na moja skórę, pachną obłędnie ja uwielbiam ich używać.A jeszcze taki zestaw od Was zadziałał by na moją skore z potrójna siłą, kosmetyki na pewno idealnie by ja nawilżyły, odżywiły a z pewnością jeszcze podziałały na zmysły swym zapachem. Idelanie bardzo, bardzo bym chciała je od was dostac:)
Marta Gie (2013-11-20 20:01:05)
JOIK i ja :)
"JOIK" pochodzi od nazwy pradawnego stylu śpiewania ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego i Szwecji). Na FB polubiłam jako Marta Gie Udostępniłam : https://www.facebook.com/marta.gie.167/posts/1464091570483758 Chciałabym mieć szansę wypróbowania kosmetyków JOIK, bo nigdy wcześniej nie miałam z nimi styczności. Są to produkty naturalne, co w chwili obecnej jest dla mnie priorytetem. Dwa lata temu rozpoczęłam przygodę z kosmetykami naturalnymi, początkowo podchodząc do nich odrobinę sceptycznie. Traktowałam je jako ciekawostkę i pewnego rodzaju nowość. Początkowo byłam nieco rozczarowana ich skutecznością, chociaż może bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie, że oczekiwałam od nich innego działania. Nastawiłam się bowiem na szybki efekt. Dopiero później zrozumiałam, że naturalne kosmetyki potrzebują czasu, aby w pełni pokazać swoje właściwości. Te naszpikowane chemią tylko z pozoru działają błyskawicznie, ponieważ zawierają mnóstwo "wypełniaczy", które jedynie maskują problemy skóry i włosów. Naturalne, ekologiczne produkty stopniowo, ale sukcesywnie wpływają na rzeczywiste odżywienie, regenerację i nawilżenie skóry lub włosów. Dziś stosuję tego typu kosmetyki i widzę, że mają naprawdę świetny wpływ na moje ciało. JOIK wydają się więc dla mnie stworzone i gdybym miała możliwość ich wypróbowania, byłabym bogatsza o kolejne kosmetyczne doświadczenia. :)
AsienkaPL (2013-11-19 21:09:12)
Do Mikołajki
Nazwa „JOIK” wywodzi się od pradawnego stylu śpiewu ludów plemienia Sami - zamieszkującego głównie Laponię (krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej, obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Płw. Kolskiego oraz Szwecji). Lapończycy są to potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii. W stylu śpiewu JOIK odnajdziemy tradycję oraz umiłowanie piękna natury. https://www.facebook.com/joanna.pyzik   Kochana Święta Mikołajko! Piszę do Ciebie ten list niemal miesiąc przed świętowaniem, pragnąc abyś wysłuchała mej prośby piękna. Oczywiście w tym roku byłam bardzo grzeczna, niemal tak jak przed rokiem. Bacznie słuchałam swoich rodziców, niemal zawsze przyjaciółki i niekiedy także i męża. Myślę, że za  moje dobre zachowanie i troskliwą pielęgnację o własne ciało Ty mnie pięknie wynagrodzisz. Pragnę otrzymać od Ciebie dary z natury. Zestaw kosmetyków JOIK który sprawi, że poczuje się w mroźną porą niczym piękna Pani Zima, odzieje moją skórę w muśnięcie nawilżenia i w delikatność jedwabiu. Potrzebuje bardzo i to bardzo pilnie NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZEGO MUSU DO CIAŁA W SZTYFCIE Z MASŁEM KAKAOWYM JOIK, ODŚWIEŻAJĄCEGO PEELINGU DO CIAŁA JOIK Z SOLĄ MORSKĄ oraz NAWILŻAJĄCEGO OLEJKU DO CIAŁA JOIK Z CYTRYNĄ I BERGAMOTKĄ. Te oto trio to obietnica spełnienia moich kosmetycznych marzeń które to przygotują me oblicze przed zbliżającym się Nowym Rokiem. Pragnę naturalności które w zwierciadle piękna pokazuje swoje wdzięki. Marzę o kosmetykach, którymi to rozkoszować będę swoje ciała. Pozdrawiam Cię Moja Mikołajko i tym samym życzę szczęśliwego oczekiwania na świąteczny czas. Proszę ucałuj od całej naszej rodziny Mikołaja i powiedz mu na uszko, że nasz mały Ksawery nie może się już Jego doczekać. Jak zawsze szykuje cynamonowe pierniczki domowej roboty i szklankę świeżego mleka. Zawsze Grzeczna AsienkaPL
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar