2013-04-08

Zakończone

Konkurs Wafle przekładane sercem

Jak połączyć ideę pomagania innym z przyjemnością spełniania własnych, małych zachcianek? To proste – wystarczy włączyć się w program TikTak. Jestem na Tak!, który wspiera realizację protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Zapoznaj się z ideą programu i weź udział w naszym konkursie, w którym do wygrania pyszne zestawy.
  


Konkurs:


Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:

Na jaki projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii przeznaczony jest dochód ze sprzedaży wafelka TikTak?


Dodatkowo napisz jak Twoim zdaniem możemy wspierać fundacje?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzi: płyta Cudowny Świat i 10 wafelków TikTak.

 


Opis płyty:


„Cudowny świat”

„Cudowny świat” nie jest zwykłym zbiorem piosenek. To hołd złożony idei, której propagatorem był prof. Zbigniew Religa.

Idea płyty oparta jest na przesłaniu piosenki Louisa Armstronga pt. What a Wonderful World, która stała się symbolem optymizmu, wiary w przyszłość i pozytywnego myślenia. Utwory na niej zamieszczone wykonane zostały z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Zabrzu pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego i stanowią kanon współczesnej muzyki rozrywkowej. Na płycie usłyszymy takie piosenki, jak: Nim przyjdzie wiosna śpiewana przez Małgorzatę Walewską, Pamiętasz była jesień w wykonaniu Krzysztofa Kiljańskiego, czy kultowe Dni, których jeszcze nie znamy w interpretacji Stanisława Sojki. Krążek zawiera nie tylko głosy współczesnych gwiazd muzyki popularnej – Mietka Szcześniaka, Andrzeja Piasecznego, Łukasza Zagrobelnego i Janusza Radka, ale także twórców specjalizujących się w mocniejszych brzmieniach: Macieja Maleńczuka czy Marka Piekarczyka. Swoimi wykonaniami zaskoczą nas aktorki: Małgorzata Kożuchowska i Stanisława Celińska, a smaczku doda brawurowe wykonanie szlagieru Bo we mnie jest seks Kasi Wilk. Znajdziemy tu także prawdziwa perełkę – piosenkę w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza, pierwszego wykonawcy hitu Cicha woda brzegi rwie. Zaśpiewane w nowych aranżacjach, opracowanych przez Krzesimira Dębskiego, Krzysztofa Herdzina, Zygmunta Kuklę, Macieja Muraszko, Krzysztofa Pszonę, Katarzynę Stroińską, Tomasza Szymusia i Macieja Szymańskiego powtórnie zinterpretowane, a przede wszystkim wykonane z sercem dla serca utwory są idealną propozycją dla odbiorców w każdym wieku.

01 - Pamiętasz była jesień - Krzysztof Kiljański
02 - Byłaś serca biciem - Łukasz Zagrobelny
03 - Wołam Cię - Zbigniew Kurtycz
04 - Embarras - Janusz Radek
05 - Bo we mnie jest seks - Kasia Wilk
06 - Los Andes Cordilliera - Maciej Maleńczuk
07 - Samba przed rozstaniem - Małgorzata Kożuchowska
08 - Wspomnienie - Marek Piekarczyk
09 - Siedem czerwonych róż - Mietek Szcześniak
10 - Uciekaj moje serce - Stanisława Celińska
11 - Dni, których jeszcze nie znamy - Stanisław Sojka
12 - Nim przyjdzie wiosna - Małgorzata Walewska
13 - Już czas na sen - Andrzej Piaseczny
14 - What a Wonderful World - Stanisława Celińska, Krzysztof Kiljański, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Janusz Radek, Stanisław Sojka, Mietek Szcześniak, Małgorzata Walewska, Kasia Wilk, Łukasz Zagrobelny
Konkurs trwa od 08 kwietnia 2013 do 08 maja 2013.
„Program TikTak. Jestem na Tak!”

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu od ponad dwudziestu lat realizuje misję wspierania i rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzania do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Od 2008 r. priorytetowym zadaniem Fundacji jest stworzenie rodziny protez serca dla dzieci, które cierpią na ostrą niewydolność tego narządu. Ich zadaniem ma być podtrzymanie pracy chorego organu w czasie oczekiwania na transplantację, z możliwością uniknięcia przeszczepu, jeśli odciążone, chore serce zregeneruje się w takim stopniu, by skomplikowana operacja nie była konieczna.

Skonstruowanie całej rodziny protez serca wymaga ogromnych nakładów finansowych. Aby wesprzeć Fundację w realizacji tego ważnego projektu powstał program TikTak. Jestem na Tak!  Ma on na celu przede wszystkim pozyskanie funduszy na protezy serca dla dzieci, ale także popularyzację wiedzy na temat transplantacji narządów oraz upowszechnienie postaw społecznych propagujących transplantologię jako metodę ratowania życia, zwraca również uwagę na problem bardzo długiego czasu oczekiwania na przeszczep, głównie ze względu na brak dawców.

Każdy z nas może włączyć się w ten program, wystarczy robiąc zakupy sięgnąć po produkty z logo TikTak. Wśród nich znajduje się m.in. smakowity wafelek w czekoladzie TikTak, który już trafił na sklepowe półki. 

Tym razem idea pomagania innym łączy się z zamiłowaniem do sprawiania sobie małych przyjemności – mówi dr. Jan Sarna, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Wafle TikTak to oblane mleczną czekoladą, chrupiące wafelki o smaku kakaowym, które nie tylko przepysznie smakują, ale dodatkowo dostarczają 100% radości pomagania, ponieważ dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na realizację protez  serca dla dzieci. Mamy nadzieję, że nasz nowy pomysł na miraż przyjemnego z pożytecznym spotka się z przyjaznym odbiorem wszystkich łasuchów i wspólnie będziemy mogli zrealizować ten ważny projekt ratujący  zdrowie i życie najmłodszych pacjentów.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Fundacji oraz jej przyjaciół w ostatniej, niezwykle zaawansowanej fazie jest już polska proteza serca przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym o masie ciała 20-40 kg. To ogromny sukces. Chwila, w której nasza rodzima proteza serca ratować będzie życie chorych dzieci jest już coraz bliżej. Naukowcy z Fundacji zamierzają w najbliższym czasie skonstruować także protezy serca dla dzieci o wadze 10-20 kg i 5-10 kg. Polskie protezy serca, powstające w Fundacji będą nowocześniejsze niż niemieckie: bardziej innowacyjne, zrobione z lepszych materiałów i co ważne – tańsze. 

www.tiktakjestemnatak.pl
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wafle przekładane sercem” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 kwietnia 2013 do 08 maja 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytania:
Na jaki projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii przeznaczony jest dochód ze sprzedaży wafelka TikTak?
Dodatkowo napisz jak Twoim zdaniem możemy wspierać fundacje?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą poprawną odpowiedź i wyrażą ciekawą opinię.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 kwietnia 2013. 


 

Komentarze (34)

Agnieszka (2013-05-08 23:46:46)
TIK TAK
Dochód ze sprzedaży wspiera realizację projektu protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. J ak można wspierać fundacje? E nergicznie uruchamiać różne akcje S zeptany marketing stosować  T emperamentu, werwy nie żałować E ksponować działania jak się da M edia wykorzystać aż do cna  N awoływać mocnym argumentem  A gitować za jednym procentem  T rafiać do serc, poruszać cały świat A ngażować artystów cały sztab...  K ardiochirurgicznie być na TAK! ;)  
Sosenka (2013-05-08 22:34:34)
TikTak.Jestem na tak!
Dochód ze sprzedaży wafelków TikTak przeznaczony jest na realizację protez serca dla dzieci. Fundacje możemy wspierać jako wolontariusze to uszczęśliwi innych ciała i dusze. Wpłacić pieniążki też możemy lub przekazać 1% podatku jeśli tylko chcemy. Kupować specjalne produkty wyróżniane, których części dochodu są na szczytny cel przeznaczane. Organizować koncerty, kwesty, zbiórki lub stworzyć własnoręcznie szydełkowe kurki. Mogą byc również aniołki czy serwetki dziergane, przecież każde kolejne grosiki są bardzo oczekiwane. A najważniejsza jest chęć do pomocy, bo bez niej to wszystko nie będzie mieć mocy.
ryba (2013-05-08 21:47:48)
jestem na TAK
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii projektów prowadzi wiele, zbiera fundusze na bardzo szczytne cele. Wafelki TikTak realizację protez serca wspierają, czym wiele radości potrzebującym dzieciaczkom dają. Wspierać Fundację także i my możemy, jeśli jej wolontariuszami szybko zostaniemy. 1% podatku Fundacji każdy ofiarować może, nas to nie zbawi, im na pewno pomoże. Szerzyć wiedzę o przeszczepach wśród przjaciół należy, dobrą reklamę kształtującą postawy społeczne robić możemy.
emerycia (2013-05-08 21:47:40)
Tik Tak
Dochód ze sprzedaży wafelka Tik Tak przeznaczony jest na projekt protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.prof. Zbigniewa Religi . Idealnym sposobem na wspieranie różnych fundacji jest sprzedaż artykułów konsumpcyjnych oznaczonych znakiem "FUNDACJA".Wiadomo, że każdy robi zakupy i taki wyraźny napis jest najlepszą reklamą. Ja sama gdy widzę taki produkt to po niego sięgam w pierwszej kolejności.
grena (2013-05-08 21:20:35)
pomoc
 Dochód ze sprzedaży  wafelków Tik Tak wspiera realizację projektu protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Myślę, że przede wszystkim trzeba nagłośnić i opowiedzieć szerszemu gronu o Fundacji. Można to zrobić nagłaśniając sprawę w mediach, zaprosić do TV osoby z Fundacji, którzy dowiedzą się o jej działalności i o tym jak można pomóc, powiedzą o tym, ze kupując wafelka TikTak, nie tylko zjemy coś słodkiego, ale przede wszystkim możemy pomóc chorym dzieciom. Wtedy na pewno więcej osób sięgnie po wafelka, by pomóc potrzebującym. Myślę, że te działanie ma sens, gdyż szerokie grono ludzi dowie się o tym jak może pomóc. Przyznam, że sama nie słyszałam o takich wafelkach, a chętnie bym po nie sięgnęła kiedy kupuję coś słodkiego. Innym działaniem, którego celem jest pomoc Fundacji mogło by być zorganizowanie koncertu charytatywnego, gdzie zagrałyby znane gwiazdy. Podczas koncertu można też zorganizować zbiórkę pieniędzy. Po koncercie mogłaby też odbyć się licytacja np. gadżetów podarowanych przez piosenkarzy. Każde działanie może przynieść pomoc, ważne żeby szersze grono wiedziało o takiej możliwości pomocy.
mikusia89 (2013-05-08 10:37:36)
konkus
wspiera realizację projektu stworzenia banku protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Jak możemy pomóc wspierać fundacje? Dając kilka groszy od siebie, bo jak wiadomo przy realizacji takich projektów liczy każdy , nawet ten najmniejszy. Drugim sposobem jest nagłaśnianie sprawy, czy to pocztą pantoflową , czy też korzystając z serisów społecznościowych; liczy się to aby o akcji dowiedziało się jak najwięcej osób, to zawsze działa. Ja przekażę wiadomośc tobie, ty twoim znajomym i może gdzieś w wśród znajomych znajomego znajdzie się sponsor. Kilka osób zrobi to samo i mamy juz kilku sponosrów. Więc jeśli nie możemy pomóc finansowo, pomóżmy słowem :) Bo to nas nic nie kosztuje , a może zdziałac cuda :)
mika19 (2013-05-07 23:46:24)
:)
 protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. (motywacja +wiedza) x wysiłek +wytrwałość do kwadratu = SUKCES
Asia (2013-05-07 18:48:30)
Konkurs Tik-Tak
1. Na projekt protez serca dla dzieci z niewydolnością. 2. Myślę, że każdy z nas może wspierać Fundację i wcalę nie mówię tu o opróznianiu porfela, bo wiadomo dochody mamy różne. Ale pomagać można w innym sposób. Uważam, że dużo daję rozszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat projektu jak również zachęcanie do wolontariatu. My dajemy z siebie to co najlepsze w zamian niech znajdzie się chociaż jedna osoba, którą będzie stać na okazanie choćby paru groszy na Fundację. Będziemy wiedzieli, że nasz wysiłek bardzo się opłacił :-)
agnesj77 (2013-05-07 13:13:27)
konkurs
Dochód ze sprzedaży wafelków TikTak  wspiera realizację protez dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof Zbigniewa Religii Moim zdaniem wspierać fundację mozna nie tylko po przez kupno wafelków - choć to jest najprostszy sposób. Fundację można wspierać pracując w niej jako wolontariusze.
maybe92 (2013-05-03 22:46:43)
Wafle przekładane sercem :)
1. Dochód ze sprzedaży  wafelków Tik Tak wspiera realizację projektu protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. 2. Jak my możemy wspierać fundacje...? Wbrew pozorom możiwości jest mnóstwo! Możemy przecież przekazać 1% swojego podatku na wybraną fundację, zostać wolantariuszem lub chociażby kupować produkty, z których jakaś część dochodu przeznaczona jest na szczytny cel. To jednocześnie tak wiele i tak niewiele...
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar