2012-03-05

Zakończone

Konkurs Wygraj komplet bielizny od firmy Kinga

Firma Kinga od zawsze zaskakuje swoje klientki pięknymi wzorami i niezwykle seksownymi kolekcjami bielizny. Tym razem inspiracją był słynny Agent 007. Która z nas nie chciałaby choć na chwilę stać się dziewczyną Bonda lub chociaż poczuć się jak ona? Weź udział w konkursie portalu udziewczyn.pl i firmy Kinga. Do wygrania seksowna bielizna.
 
 
Co trzeba zrobić?

Napisz dlaczego chciałabyś wygrać komplet bielizny Kinga i dodatkowo napisz na jaką okazję byś go włożyła?


Swoją odpowiedź zamieść na Forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wygraj komplet bielizny od firmy Kinga.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy trzy komplety bielizny Kinga wybrane przez firmę Kinga.

Konkurs trwa od 05 marca 2012 do 05 kwietnia 2012. 


Cała kolekcja Kingi Bond's Girls TUTAJ.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj komplet bielizny od firmy Kinga” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05.03.2012 do 05.04.2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz dlaczego chciałabyś wygrać komplet bielizny Kinga i dodatkowo napisz na jaką okazję byś go włożyła?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na Forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wygraj komplet bielizny od firmy Kinga.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05.03.2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 

Komentarze (54)

zaniepokojona (2012-04-16 13:05:58)
wyniki
Kiedy będą wyniki?
monika28 (2012-04-11 18:43:06)
Być kobietą :) coś pięknego
Mieć taką bieliznę to coś pięknego, można zaczarować w ten sposób faceta swego, on tylko marzyłby by ją ubrała i pokazała kawełek swojego ciała.;) Bielizna Kinga to cudna ozdoba, ten wzór, koronki, fiżbiny, ah cóż piękna dla każdej dziewczyny. Marzę o takim ubranku, by pokazywać się mojemu misiowi o każdym poranku.:):) 
poleczka (2012-04-07 21:42:14)
Nowy rozdział w życiu czas zacząć :)
Witam serdecznie!  Chciałabym wygrać komplet bielizny KINGA, gdyż w najbliższym czasie rozpoczynam nowy rozdział mojego życia (mam nadzieje, że o wiele lepszy niż dotychczas)- ja, mój 6- cio miesięczny synek, wraz z mężem przeprowadzamy się... Z wielkim ubolewaniem muszę przyznać, że relacje między mężem, a mną nie są ostatnimi czasy najlepsze... Chciabym to znacznie poprawić, myślę, że ta piękna bielizna byłaby idealnym urozmaiceniem naszego romantycznego wieczoru :), dodam, że brak mi pewności siebie, nie czuje się kobieca i pociągająca, mam wielką nadzieję, że bielizna KINGA byłaby w stanie to zmienić i znacznie poprawić moje życie i wzmocnić więź między mężem, a mną...
vikkaj (2012-04-05 23:44:11)
Konkurs
Kobieta- jest Kapryśna,delikatna,bezlitosna,nielogiczna i dlatego jeszcze ciekawsza.Darująca życie i rozbijająca serce.Przez długie istnienie świata silna połowa ludzkości próbowała odgadnąć tą tajemnicę-wniknąć w duszę kobiety.I najmądrzejsze,co osiągnął człowiek-to umiejętność kochania kobiety:z miłości do niej narodziło się całe piękno na ziemi. Jestem taką kobietą, a bielizna Kinga jest stworzona dla mnie!!!
mika19 (2012-04-05 23:20:21)
:)
chcę mieć niespodziankę założę na powitanie wiosny dołączę uśmiech radosny;)
elizabeth2012 (2012-04-05 20:18:01)
Konkurs
Mąż, dom, praca, dzieci, A ten czas tak szybko leci. Wczoraj piękna, dumna, zgrabna, Dzisiaj trochę niepowabna. Całymi dniami ciężko haruję, Ale niczego mi nie brakuje. Tylko czasem mi się marzy, Że się cud jakiś wydarzy. Że znów kobietą się poczuję I na bóstwo odpicuję. Bielizna Kinga mi w tym pomoże I coś zmienię wreszcie w swym ubiorze. Stare majtasy wyrzucę kąt I przyjmę zupełnie inny front. Seksowną bieliznę będę nosiła I męża swojego codziennie kusiła. W kusych majteczkach obiad gotując I proste czynności celebrując. Znów wzbudzę jego pożądanie, Okazując mu miłość i oddanie.
Krystyna (2012-04-05 16:59:40)
Wygraj komplet bielizny od formy KINGA
Chciałabym miec taką bieliznę szczególnie  w maju, bo to akurat nasza rocznica ślubu i mój mąż zaprosił mnie w ten długi weekend nad morze. Jakże byłabym szczęśliwa móc się pokazac mojemu wspaniałemu mężczyźnie podczas tego weekendowego wypoczynku. Mój mąż jeszcze bardziej oszalałby na moim punkcie widząc mnie w takiej pięknej bieliźnie. Ale to wszystko w Waszych rękach.
myszaj (2012-04-05 14:39:30)
Zawsze z Kingą
Ponieważ Kinga wie, co czyni pięknym strój Nie minimalizm, a dobry krój. Ja ją za to bardzo cenie W dzień powszedni i w niedzielę :)
kkkmmmooo (2012-04-05 13:25:30)
uwielbiam
Bielizna jest niesamowicie seksowna i jak widać kobieta nie musi mieć przezroczystego biustonosza i stringów, żeby wyglądać smakowicie dla faceta. Mój mężczyzna uwielbia bieliznę, zawsze kupujemy ją razem, ma świetny gust, z pewnością dobrałby do niej jeszcze pończochy. Jest fantastyczna!! Założyłabym ją w piątek wieczorem, gdy mój Skarb wraca z pracy, w takiej bieliznie zrobiłabym mu kolację, byłby przeszczęśliwy.
Anitta (2012-04-04 20:19:57)
Cudna bielizna!!!
Jestem osobą nieśmiałą ale gdybym wygrała tą piękną bieliznę na pewno nie wstydziłabym się w niej pokazać mojemu mężowi. Założyłabym ją na romantyczny wieczór. Szkoda było by ją zdejmować.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar