2012-01-27

Zakończone

Konkurs Przekąski firmy Kupiec

W ciągu swojeo zabieganego dnia nie masz chwili, by zjeść większy posiłek? Często ratujesz się przekąskami? Jeżeli tak, zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać zestawy od firmy KUPIEC.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:
 
Jakie przekąski według ciebie są najzdrowsze i dlaczego? Dodatkowo napisz, która przekąska firmy Kupiec smakuje Ci najbardziej - uzasadnij.

Swoją odpowiedź należy zamieścić w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
Do wygrania mamy trzy zestawy, w skład których wchodzą: timer, łyżeczka i 3 opakowania owsianek Coś na ząb.Konkurs trwa od 27 stycznia 2012 do 28 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przekąski firmy Kupiec” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 stycznia 2012 do 28 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest Odpowiedź na pytanie:

Jakie przekąski według ciebie są najzdrowsze i dlaczego? Dodatkowo napisz, która przekąska firmy Kupiec smakuje Ci najbardziej - uzasadnij.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieścił najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (67)

agf (2012-03-26 22:03:28)
konkurs
Z przekąsek Kupca najchętniej sięgam po granulowane otręby ze śliwką. Nawet nie mieszam ich z jogurtem czy innym nabiałem, tylko  jem na sucho :) Fantastyczna sprawa, gdy najdzie mnie ochota na słodkie :) Najzdrowsze przekąski to oczywiście te, które nie zawierają dużo cukru ani tłuszczu. Dodatkowo, gdy mają dużą zawartość błonnika to tym lepiej. Dlatego zamiast po batona z czekolady warto sięgnąć po garść orzechów, batonika zbożowego, owsiankę czy jogurt. Sama jednak uwielbiam mieć pod ręką suszone owoce. Często jesienią robię sama chipsy jabłkowe. Wystarczy pociąć na cieniutkie plasterki i wysuszyć. I nie trzeba mieć wcale specjalnych urządzeń czy piekarnika. Wystarczy pokroić i ułożyć na papierze do pieczenia rozłożonym na kaloryferze albo ciepłej płycie ceramicznej. Potem wkładam w szklane słoje i raczę się nimi przez zimę :)
Pikusia (2012-02-28 23:53:45)
Konkurs Przekąski firmy Kupiec
Moim zdaniem najzdrowszymi przekąskami są owoce i warzywa, bakalie i różne ziarna zbóż, czyli to, co w sposób korzystny wpływa na nasz ogranizm. Jeśli któreś z nich nawet zawierają troszkę tłuszczu czy cukru, to na pewno są zdrowsze niż różnego rodzaju kupne suplementy czy też gotowe przekąski, dlatego bez wyrzutów sumenia możemy je podjadać między posiłkami. Z przekąsek firmy Kupiec najbardziej lubię "Coś na ząb" o smaku malinowo-żurawinowym. Szybko się ją przygotowuje, zawiera błonnik, który daje uczucie sytości i działa oczyszczająco na nasz organizm a przy tym świetnie smakuje :)
mika19 (2012-02-28 23:09:28)
:)
wszystkie naturalne - są zdrówkiem pisane Owsianki Kupca i zdrowie tańczy hołubca
Espera (2012-02-28 17:24:44)
Konkurs Przekąski firmy Kupiec
 Ostatnio zmieniłam mój sposób odżywiania i obecnie moje staram się spożywać tylko zdrowe przekąski. Są to owoce, przede wszystkim jabłka pod każdą postacią (surowe, gotowane, pieczone, suszone), warzywa takie jak marchew, pietruszka, seler. Lubię również przegryzać rodzynki, migdały, słonecznik, wafle ryżowe. Jako przekąska nadają się również płatki owsiane, np. zmieszane razem z otrąbami pszennymi i siemieniem lnianym. Takie przekąski są lekkie, zdrowe i pożywne. Najbardziej cenię sobie wafle ryżowe firmy Kupiec. Są lekkie, ale i sycące oraz wyjątkowo smaczne. Można je spozywać same, jak i z dodatkami, np. dżemem, lub stosować do kanapek. Są pyszne i uniwersalne!
vikkaj (2012-02-28 17:08:02)
Konkurs
Najlepszą przekąska na świecie jest - suszone jabłuszka z własnego sadu. Całe dzieciństwo jadłam zimą tą pyszną przekąskę. U nas babcia miała ogromny sad ,a w nim jabłonie i jak przychodziła jesień kochanych jabłuszek było setki i babcia,żebyś nic nie zmarnowało się suszyła ich wiadrami. To było moje ulubione jedzonko zimą. Teraz też staram się jak mam więcej jabłek wysuszyć, ale to już nie to:(. Z Kupca ,najlepiej mi smakuję owsianka z bananem i jabłkiem!!Jest super przypomina dzieciństwo!!!
kodle (2012-02-27 21:47:19)
moje zapychaczki
Bardzo chętnie podjadam sobie wafle ryżowe. Są bardzo lekkie, co jest dla mnie wielką zaletą. Następnie lubię sobie zjeść kilka śliwek i rodzynek. Smaczne i pomagają jelitom. Kolejką pyszną przekąską są pomidorki koktajlowe. Są takie małe i smakują prawie jak truskawki, pychotka! Muszę przyznać, że często sięgam też po musli "na sucho". Czasami też po płatki kukurydziane. Moja mama kruszy też sucharki do jogurtu naturalnego i dodaje łyżeczkę dżemu własnej roboty. Smaczne i zapychające, Produktów firmy Kupiec jeszcze nie znam - ale chętnie poznam! :)
onlyme30 (2012-02-27 19:56:29)
Przekąski pełne zdrowia!
Najlepsze przekąski to oczywiście te z dodatkiem owoców i warzyw, choćby nawet tylko suszonych. Ja cenię sobie zarówno pyszne musli, jak też chrupie zbożowe pieczywo, a także ryżowe wafle. Każda z tych przekąsek jest zdrowa, lekkostrawna i przede wszystkim zawiera mnóstwo witamin czy też innych potrzebnych składników. Pozatym takie przekąski są doskonałe do przegryzienia i zaspokojenia głodu w ciągu dnia. Cenne przekąski to te, które w większości składają się z naturalnych produktów i ja takie wybieram:) Zaś z firmy KUPIEC wybieram jakże smaczną Owsiankę jabłkowo-bananową :)
Krystyna (2012-02-27 18:12:17)
Przekąski firmy Kupiec
Najzdrowsze przekąski to oczywiście firmy Kupiec. Przekąski te zawierają zdrowe zboża i suszone owoce, cóż więc potrzeba. Są one pożywne i smaczne. Najbardziej smakuje mi owsianka malinowo- żurawinowa. Ma taki smak lata.  Poza tym przepadam za malinami i kwaśną żurawiną, więc ten smak mi najbardziej odpowiada.
olejka (2012-02-27 16:22:29)
konkurs
Przekąska to coś, co niezwykle dobrze mi się kojarzy. Samo słowo wydaje mi się bardzo przyjemne. Dlatego warto zaopatrzyć się w jakieś zdrowe, smaczne (prze)kąski :) Ostatnimi czasy zaczęłam interesować się zdrowym odżywianiem. Większą uwagę zwracam na to, co ląduje w moim sklepowym koszyku, a później w żołądku. W końcu jesteśmy tym, co jemy. Z moich obserwacji i amatorskiego researchu wynika, że warto przekąszać orzechy, które choć są kaloryczne, zawierają ogrom składników zbawiennych dla stanu naszej cery, włosów, paznokci i ciała w ogóle. Do tego mamy pełną gamę do wyboru- włoskie, laskowe, pistacje, orzechy nerkowda, arachidowe... I tak można wymieniać w nieskończoność- do wyboru do koloru! Firma Kupieć jest jedną z moich ulubionych jeśli chodzi o zdrowe produkty. Moim ulubionym są wafle ryżowe, bo... uwielbiam chrupać! :D Zawsze i wszędzie, ze wszystkimi. Dodatkową zaletą wafli ryżowych jest to, że mogę je urozmaicać przeróżnymi dodatkami, w zależności od tego, czy mam ochotę na coś słodkiego, czy pikantnego. Moja ulubiona wersja to wafle+masło orzechowe+dżem porzeczkowy. Smacznie i zdrowo!
Monia88 (2012-02-20 15:23:01)
Owoce i warzywa czyli kolorowo mi
Najzdrowsze według mnie jako przekąski, coś za ząb, czy na zaspokojenie chwilowej zachcianki są owoce i warzywa. Owoce mogą być też w fajnej postaci czyli suszone czy też liofilizowane. Nadają się do pochrupania przy fajnym filmie i tak na szybko na małego głoda...Są słodkie i takie chrupiące hmmm...Moga zastąpić niezdrowe chipsy czy orzeszki, są super w smaku a jakie zdrowe i tyle witamin ze aż kipi... Fajnie też wziąść czasem na ząb jakieś warzywko marchewke czy coś takiego. Najlepsze są jednak suszone owoce a możemy je znaleść jako dodatki do różnych produktów spożywczych jak płatki śniadaniowe, czy owsianki. "Suszki" te są fajną formą wzbogacania żywności nie tylko smakowo ale też witaminowo i jest właśnie tak fajnie kolorowo na talerzu.
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar