2011-12-21

Zakończone

Wygraj książki z przepisami od firmy Kupiec

Ryż to jeden ze zdrowszych dodatków do obiadu. Często gości na Twoim talerzu? Wiesz dlaczego warto go jeść? Jeżeli lubisz gotować i znasz zalety ryżu, zapraszamy do konkursu KUPIEC, w którym można wygrać książki z przepisami i Ryż Basmanti Firmy KUPIEC.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:

 
Dlaczego ryż jest dobrym dodatkiem do obiadu? Jak często znajduje się na Twoim talerzu i jaki jest Twój ulubiony przepis z dodatkiem ryżu.Swoją odpowiedź zamieść na FORUM, w katalogu Kuchnia, podkatalogu Wygraj książki z przepisami od firmy Kupiec.Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy: 3 książki z przepisami firmy KUPIEC i trzy paczki Ryżu Basmanti firmy KUPIEC.  
Wymień zalety ryżu, opisz coś pysznego, a nagroda będzie Twoja.


Konkurs trwa od 21 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012.

 
 
Sponsor nagrody:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj książki z przepisami od firmy Kupiec (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2011do 31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie:
Dlaczego ryż jest dobrym dodatkiem do obiadu? Jak często znajduje się na Twoim talerzu i jaki jest Twój ulubiony przepis z dodatkiem ryżu.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na FORUM, w katalogu Kuchnia, podkatalogu Wygraj książki z przepisami od firmy Kupiec.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze i najbardziej smakowite odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2011.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 

Komentarze (12)

orzeszekfelix (2012-01-23 11:54:19)
RYZYK
Ryz, zwany przez dietetykow najzdrowszym ziarnem swiata jest super, bo: To podstawa diety ponad połowy ludności na świecie - jest pożywny, niskokaloryczny i lekkostrawny. Bogaty w składniki odżywcze i witaminy, jednocześnie nie zawiera cholesterolu, tłuszczu i glutenu. Nie powoduje alergii, dlatego jest doskonałym posiłkiem dla każdego Jest pyszny- pomyslmy o pysznych golabkach z ryzem, o kuchni chinskiej, o ryzu z jablkiem i cynamonem- chyba nie musze wiecej wymieniac- ide upichcic:)
agutek (2012-01-07 14:57:54)
kuleczki
W moim domu ryż często gości na stole , a to z wielu powodów: -jest zdrowy- szczególnie ten brązowy -wszyscy domownicy- nawet grymaśnicy go lubią -jest łatwy w przygotowaniu -zawsze się udaje! -nie wymaga duzego nakłądu czasu - oj, to moje lenistwo...:) Dlatego minimum 3 razy w tygodniu pojawia się ryż  w naszym menu. Oczywiście pod różnąpostacią i różne jego odmainy! Tak, więc o nudzie nie ma mowy. Co do ulubionego dania z ryżem...No cóż- tu zdania są podzielone. Może napiszęo moim ostanim eksperymencie. Są to kukeczki ryżowo-szpinakowe. ŚLICZNIE wygladają, a wiadomo, ze je się także oczami!A wiećryżgotujemy wg przepisu podanego przez producenta( 2 woreczki),opakowanie mrożonego szpinaku, cebula, papryka,2 łyzki masła,2 jajka.Cebulkę ( małą) i paprykę podsmażamy, następnie dodajemy szpinak i chwilkędusimy. Doprawiamy do smaku. Następnie łączymy z wystudzonym ryzem i jajkami.Wyrabaimy masę i formujemy kulkeczki. Następnie gotujemy na parze ok.5 min. jest to zdrowe i dobree , no i dość efektowne w wyglądzie. Mozna do tego zrobić dowolny-ulubiony,lekki-np. jogurtowy sos.
kaar (2012-01-03 20:04:14)
Pikantny ryż
Ryż jest bardzo lekkostrawny a przy okazji idelanie pasuje do wielu dań. Spójżmy na chińczyków, każdy z nas kto dba o linię wie,  że ryż na pewno nie zaszkodzi w utrzymaniu idelanej figury. Dlatego też ja bardzo czesto stosuje ryż w zamienniku za ziemniaki. Ryż można podawać jednak na wiele sposobów, z owocami, z warzywani, z miesęm lub tlyko jako dodatek. Ja uwielbiam wszystkie te wersję, jednka moją ulubnioną jest kurczak, z ryżem, orzeszkami, chilli i imbirem. Pikantne i przepyszne danie :)
Edith (2012-01-03 12:57:00)
Ryż
Ryż jest dobrym dodatkiem do obiadu ponieważ jest lekkostrawny i dodatkowo zawiera dużo witamin, białka i błonnika. Korzystnie wpływa na trawienie oraz jest ubogi w tłuszcze w związku z czym pomaga zachować idealna figurę :) Jadam go praktycznie codziennie w różnej postaci, ale najbardziej smakuje wszystkim sałatka z ryżu.Robię ją dodając do ryżu kukurydzę, gotowane pokrojone pieczarki i kurczak,  posiekany por. całość doprawiam pieprzem i solą i mieszam z majonezem. Polecam :)
pecetka (2012-01-03 09:51:22)
ryżowe szleństwo
Ryż jest fantastycznym dodatkiem obiadowym, lekkim, smacznym i do tego zdrowym. Na moim talerzu często występuje, minimum dwa razy w tygodniu ryż gotuję. A do tego ryżu w odmianie Basmati, najlepiej mi smakuje hinduska tikka masala - koniecznie z chapatti!
raks24 (2012-01-02 23:00:21)
Ryż
Ryż to dobry zamiennik ziemniaków. Dlatego jedzmy ryż. Pozdrawiam
Monika (2012-01-02 22:20:53)
RISSOTTO
RYż jest ważnym składnikiem codziennego jadłospisu:) Jest bardzo zdrowy i pożywny:)Stanowi bogate żródła białka , błonnika i witamin:) , najczestszym i ulubionym naszym obiadem jest RISSOTTO Z KURCZAKIEM I ŻÓŁTYM SEREM stosuje dot ego dania najlepszy ryż firmy "KUPIEC".PYchA!!:) i Polecam:)))))
Piotr (2012-01-02 18:24:32)
ryż
Ryż firmy kupiec jest bardzo smaczny , pożywny  , i lekkostrawny . Moją potrawą najlepszą z ryżem są gołombki  .
Cowboy (2012-01-02 17:35:16)
Ryż
Ryż jest dobrym dodatkiem do obiadu, ponieważ posiada dużą ilość witamin, szczególnie wit z grupy B, posiada także białko oraz węglowodany. A poza tym jest bardzo dobry i moja cała rodzina spożywa go zamiast ziemniaków i jemy go codziennie. Moim ulubionym przepisem jest zapiekanka z ryżem.
Booki98a (2012-01-02 12:03:59)
ryż :)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar