2019-10-23

DZIECIAK

Jak wspierać dziecko z zespołem Aspergera?

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju związane ze spektrum autyzmu. Do najczęstszych symptomów syndromu ZA zaliczamy m.in.: nieprawidłowości w rozwoju komunikacji słownej i pozasłownej, braki chęci do akceptowania zmian oraz wyjątkowe zainteresowania. Jak zatem wspierać dziecko z tego rodzaju schorzeniem? Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdy maluch - niezależnie od diagnozy jest indywidualnością i posiada odrębne potrzeby.

 

 

 

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Najczęstszymi objawami zauważalnymi przez dorosłych są zaburzenia w kontaktach społecznych. Dziecko z zespołem Aspergera nie potrafi spontanicznie nawiązywać relacji i nie szuka kontaktu z drugim człowiekiem. Jeżeli jednak zainicjuje znajomość, ma trudności, aby ją podtrzymać. Ponadto, maluch ma problemy z odczytywaniem sygnałów niewerbalnych oraz nie lubi bawić się grupie, ponieważ ogromną trudność sprawia mu dostosowywanie się do obowiązujących reguł i nieustannie zmieniającej się sytuacji (brak przewidywanego schematu). Zdecydowana większość rodziców zwraca także uwagę na charakterystyczny język, którego używa dziecko, ponieważ często jest on nieadekwatny do wieku i charakteryzuje się specjalistycznym słownictwem związanym np. z niecodziennymi zainteresowaniami. Dzieci z ZA często zbyt dosłownie odbierają znaczenie konkretnych słów, zdarza się też, że nie rozumieją żartów i ironii. Niezwykle ważnym aspektem są też zainteresowania, które mają wybiórczy i obsesyjny charakter. W tym przypadku pasja małego człowieka staje się centrum wszystkich rozmów i zabaw.


 

Czy pomoc specjalistyczna jest potrzebna?

Większość maluchów z tym syndromem potrzebuje pomocy terapeuty przede wszystkim w zakresie wspierania rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Indywidualna praca nie tylko dziecka, lecz także rodziców z psychologiem lub psychoterapeutą jest bardzo pomocna w poznaniu i akceptacji siebie. Opieka specjalisty jest niezwykle ważna w zidentyfikowaniu pierwszych objawów zaburzeń lękowych i depresyjnych nierzadko współwystępujących zwłaszcza w trakcie dorastania.

Wspieranie dziecka z zespołem Aspergera

Warto pamiętać, że terapia dziecka cierpiącego na zespół Aspergera powinna zostać poprzedzona szczegółową diagnozą. Jednak w pracy terapeutycznej pomocne są nie tylko wszelkiego rodzaju zajęcia, które budują pewność siebie. Rodzicom w lepszym zrozumieniu niezwykle inteligentnego małego człowieka pomoże specjalistyczna literatura. Książki na temat ZA pomagają zrozumieć istotę tego zaburzenia, podpowiadają jak rozmawiać z małym indywidualistą, a także jak radzić sobie z napotkanymi na drodze trudnościami. Wśród dostępnych na rynku lektur, znajdziemy pozycje wydawnicze, które w prosty i przyjemny sposób wytłumaczą maluchowi, czym jest jego schorzenie, dlaczego nie powinno się traktować go jako choroby i czuć się gorszym od swoich rówieśników.

Zdecydowana większość pozycji jest napisana w sposób zwięzły i zrozumiały. Znajdziemy w nich także praktyczne porady i przykłady z życia, które z pewnością pozwolą zarówno rodzicom, jak i dziecku lepiej zrozumieć istotę tego zaburzenia. Pamiętajmy, że edukowanie maluchów w sprawach ich odmienności jest niezwykle ważne, choć tak naprawdę nie ma sensownej definicji “normalności”.

Każde dziecko jest inne, dlatego powinno być traktowane w sposób wyjątkowy. Jaki? Przede wszystkim taki, który będzie dla niego najlepszy. Na całym świecie nie spotkamy dwóch identycznych osób z zespołem Aspergera. Dlatego nie warto klasyfikować i wrzucać wszystkich do jednego worka. Ci niezwykle wyjątkowi indywidualiści potrzebują personalnego podejścia do ich osobowości.

 

 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar