Konkursy/

2018-07-10

WARTO WIEDZIEĆ

PZU Wojażer - analiza oferty

Największy polski ubezpieczyciel w ofercie posiada ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer. Osoby wypoczywające na Starym Kontynencie mogą dzięki niemu dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony, zamiast wyłącznie ograniczać się do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przeanalizowaliśmy tę polisę.

 

 

Bezpieczniej i spokojniej z prywatnym ubezpieczeniem turystycznym 
PZU Wojażer z wakacyjnapolisa.pl obejmuje zarówno koszty leczenia, jak i ubezpieczenie assistance. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu opieki medycznej o dodatkowe klauzule. Do dyspozycji jest ich aż dziesięć. Po opłaceniu dodatkowej składki, można zdecydować się na:
 
1. Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony – pakiet ten obejmuje m.in. organizację i pokrycie kosztów pobytu poszkodowanego w hotelu na czas jego rekonwalescencji wraz z transportem i zakwaterowaniem bliskiej osoby. Można liczyć także na uzyskanie pomocy (włącznie z pomocą finansową) na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie zagranicznej podróży.
 
2. Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina – w ramach tego pakietu można liczyć m.in. na zorganizowanie i opłacenie transportu do domu członków rodziny czy też pobytu osoby bliskiej w hotelu na czas hospitalizacji poszkodowanego. 
 
3. Ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/Pakiet Osoba Niesamodzielna – jest to polisa rozszerzona, która obejmuje także niepełnoletnie dziecko. W przypadku wystąpienia konieczności pobytu w szpitalu rodzica jego dziecko zostanie przetransportowane pod wskazany przez niego adres i opiekuna lub w razie potrzeby hospitalizacji dziecka ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z pobytem rodzica w hotelu na ten czas. 
 
4. Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes - klauzula ta dotyczy m.in. pokrycia kosztów transportu i zakwaterowania na czas rekonwalescencji osoby ubezpieczonej oraz kosztów związanych z wcześniejszym jego powrotem do kraju. Jest to oferta skierowana do osób podróżujących służbowo.
 
5. Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport -  jest to pakiet stworzony z przede wszystkim z myślą o sportowcach i zawiera m.in. pokrycie kosztów akcji ratowniczej czy naprawy sprzętu sportowego.
 
6. Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta – zawiera m.in. pokrycie kosztów związanych z wypożyczeniem nowego sprzętu na skutek uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu osoby ubezpieczonej oraz zwrot kosztów za naprawę roweru w celu kontynuowania zagranicznej podróży przez ubezpieczonego. 
 
7. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków –  na skutek doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku można liczyć na wypłatę należnego odszkodowania.
 
8. Ubezpieczenie OC - w jego ramach PZU zobowiązuje się do wypłacenia świadczeń osobie poszkodowanej na skutek nieumyślnego zniszczenia jej własności czy też wyrządzenia krzywdy innej osobie. 
 
9. Ubezpieczenie Rezydenta -  dotyczy roszczeń skierowanych do osób znajdujących się na terenie innego kraju niż jego stałe zamieszkanie przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy. 

10. Ubezpieczenie bagażu podróżnego – na wypadek zgubienia czy też kradzieży bagażu.
 
Możliwe jest także rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela o koszty związane z: zaostrzeniem czy powikłaniami chorób przewlekłych, ryzykiem wynikającym z uprawiania danego sportu wyczynowego czy ze szkodami wynikającymi z aktów terroru. 
 
Polisa turystyczna - jak ją kupić i z niej skorzystać? 
Ubezpieczenie turystyczne można obecnie kupić online. Decydując się na zakup polisy przez Internet, wystarczy opłacić ją przelewem i wydrukować dokument otrzymany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy. Szkodę można zgłosić osobiście w oddziale, dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela, wysyłając SMS-a o treści szkoda czy też drogą mailową.
 
Nie zapomnij o EKUZ
Jak wyrobić kartę EKUZ z wakacyjnapolisa.plmożna dowiedzieć się z naszego poradnika. W celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego konieczne jest złożenie stosownego wniosku w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Można to zrobić osobiście lub pocztą – tradycyjnie bądź elektronicznie. Gotowe druki wniosków można bezproblemowo pobrać online na stronie NFZ czy też otrzymać je w Oddziale/Delegaturze NFZ. Wystarczy je wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować i wysłać. EKUZ można odebrać osobiście w oddziale czy też na poczcie lub wypełnić stosowny wniosek upoważniający do jej odbioru osobę trzecią.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar