2008-06-11

MOTOKOBIETA

Bądź Kierowcą Zaufania

Ideą i przesłaniem akcji jest hasło: "Zostań Kierowcą Zaufania, dziś Ty pomóż innym, jutro oni pomogą Tobie". Kampania wspierać będzie długofalowy projekt, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz efektywności podróżowania po drogach publicznych w czasie mistrzostw EURO 2012, poprzez informowanie kierowców o sytuacji na drogach.

System informowania o drogach i ruchu drogowym ma być ogólnopolskim, ogólnodostępnym, bezpłatnym, systemem bezprzewodowego wysyłania przez służby publiczne informacji o istotnych dla ruchu zdarzeniach, wskazywania możliwych objazdów oraz przekazywania tych danych indywidualnym oraz instytucjonalnym użytkownikom poprzez radio.

Jego efektem powinna być nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale i skrócenie czasu podróży, zmniejszenie zużycia paliwa, ilości spalin i hałasu wynikających z oczekiwania pojazdów w korkach. W przyszłości system będzie wykorzystywał także możliwości techniczne RDS TMC (Radio Data System Traffic Message Chanel), systemów autonawigacji, telefonów komórkowych, internetu. Projekt stanowi pierwszy etap budowy kompleksowego systemu zarządzania ruchem drogowym na drogach publicznych w czasie rzeczywistym.

Polskie Radio będzie zbierać informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Policji oraz indywidualnych kierowców o korkach, remontach dróg, wypadkach, warunkach atmosferycznych oraz przekazywać w postaci systematycznych komunikatów radiowych o sytuacji i utrudnieniach w ruchu drogowym.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar