HR
Banner
Kruk/

2017-04-07

Zakończone

Konkurs Szalony makijaż z marką La Luxe

Jakie są Twoje wiosenne inspiracje? Masz idealny przepis na wiosenny makijaż? Zdradź nam swoje sekrety i wygraj zestawy nagród od La Luxe.

 

 
 
 
Co trzeba zrobić?
 
Kwitnący kwiat wiśni jest wiosennym symbolem marki La Lux. Zaproponuj paletę kosmetyków, które użyłabyś do wiosennego szalonego makijażu z marką La Lux. Znajdziesz je na stronie: http://www.laluxeparis.eu/pl. Uzasadnij w kilku zdaniach swój wybór. Nagrodzimy 3 najciekawsze wypowiedzi.
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy nagród. Każdy zestaw składa się z:
 
- 3 kolory Lakierów do paznokci,
- Maskara,
- Błyszczyk,
- Róż do policzków.
 
 
Konkurs trwa od 07.04.2017 do 23.04.2017.
 
 
Więcej o nagrodach:
 
 
 
3D COLOUR FIX LIP GLOSS LA LUXE PARIS
 
Pielęgnuje i pokrywa usta intensywnym kolorem.
Zapewnia długotrwały, lustrzany blask.
 
 • Najmodniejsza uniwersalna kolorystyka
 • Nawilżanie
 • Przedłużona trwałość
 
11,99 zł / 7,5 g
 
 
Lakier do paznokci NAIL VARNISH FAST DRY & LONG LASTING
 
Szybkoschnący i łatwy w aplikacji lakier do paznokci.
 
 • Bogaty wybór kolorystyczny
 • Doskonała aplikacja
 • Trwałość do 7 dni
 
Cena 5,99 zł/ 5 g
 
 
RÓŻ SATIN BLUSH LA LUXE PARIS
 
 
Ultralekki, satynowy, o wyjątkowo miękkiej strukturze zapewniającejkomfort aplikacji !
 
Formuła zawierająca dużą ilość pigmentów, rzeźbi i rozświetla cerę, nadając jej blask i świeżość. Miękka, jedwabista i ultra delikatna konsystencja to gwarancja szykownego i naturalnego wyglądu. Wyjątkowa technologia niezwykle drobnego rozcierania składników różu, sprawia, że efekt jest wyjątkowo trwały.
 
 • Wysoka pigmentacja
 • Miękka, jedwabista konsystencja
 • Wyjątkowo trwały efekt
14,99 zł / 5,5 g
 
 
MASKARA SEXI MAXI EXTRA LASH LA LUXE PARIS
 
Maskara zwiększa objętość i podkręca rzęsy, nadając spojrzeniu intrygującego charakteru.
Elastyczna szczoteczka zapewnia perfekcyjną aplikację.
 
 • Idealne podkręcenie rzęs
 • Maksymalne zwiększenie objętości
 • Perfekcyjna aplikacja
cena 11,99 zł / 10 g
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu "Konkurs Szalony makijaż z marką La Luxe" jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Kwitnący kwiat wiśni jest wiosennym symbolem marki La Lux. Zaproponuj paletę kosmetyków, które użyłabyś do wiosennego szalonego makijażu z marką La Lux. Znajdziesz je na stronie: http://www.laluxeparis.eu/pl. Uzasadnij w kilku zdaniach swój wybór".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 07.04.2017 do 23.04.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy nagród. Każdy zestaw składa się z:
- 3 kolory Lakierów do paznokci,
- Maskara,
- Błyszczyk,
- Róż do policzków.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (32)

AgaWojtk (2017-04-23 23:50:30)
szaleństwo z La Lux
Generalnie staram się przez cały rok tak dobrać kolory kosmetyków do makijażu, aby były one zgodny z typem mojej urody, a że jestem typem chłodnej zimy, co według makijażystów dobrze, bo ‘wiele mogę’, to zwłaszcza na wiosnę pozwalam sobie skorzystać z tego przywileju i nieco poszaleć w barwach! Oczywiście jak zawsze zacznę od dobrego podkładu, w tym przypadku będzie to ‘Nawilżający podkład kryjący Touch of Cashmere’ w wersji nude. Teraz czas na oczy, a tu na powiekach wylądują ’ Cienie do powiek Quattro’ w odcieniu fioletu, a na rzęsach ’Tusz do rzęs Volume Lash Definer’. Paznokcie to miejsce, gdzie pozwolę sobie na totalne szaleństwo, bo połączę dwa odcienie z gamy ‘Lakierów Fast Dry’. Będą to klasyczna biel nr 00, oraz wyrazisty niebieski nr 28. Na koniec czas na usta, gdzie oczywiście trafi ‘Pomadka Colour Instant Lipstick’ w kolorze pink obssesion, który doda wargom pięknego blasku! Taki makijaż bez wątpienia będzie dobrym i wyrazistym akcentem budzącej się do życia wiosny!
MonaRhosyn (2017-04-23 20:56:15)
Konkurs
Wiosna to czas kiedy budzi się we mnie dzika strona kobiety... W związku z tym pozyskuję inspiracje na makijaż ze świata przyrody i bawię się hippisowskimi barwami i nietuzinkowością bohemy. Połączenie ferii barw na powiece ma generalnie symbolizować mój rozkwit i wdzięczność dla Matki Natury, która budzi się do życia wraz ze mną, za to, że ziemia jest naszym domem pośród nieskończoności gwiazd. Mój sposób na makijaż to wolność, czyli prawdziwy luz i wyznacznik kreatywnej twórczości romantyczki ;) Stawiam na kremy typu BB i nie ma mowy o rozświetlaniu cery. Cera koniecznie musi być matowa, dlatego dodaję do tego delikatne podkreślenie kształtu kości policzkowych bronzerem. Tak uzyskuję naturalny, świeży i dziewczęcy look. Kształt oczu podkreślam zawiadacko czarną kredką i podkreślam ich urok dobrze wytuszowanymi rzęsami. Odstawiam ciężkie kolory ust. Zwyczajnie skupiam się głównie na oczach i w tym zakresie wariuję ;)
aagnieszkaa1 (2017-04-23 19:25:44)
Konkurs Szalony makijaż z marką La Luxe
Wiosenną porą tusz do rzęs Sexi Maxi sprawi, że efekt niepowtarzalnie długich rzęs u mnie się pojawi. A gdy cienie do powiek Quattro zastosuję i odcieniem kwiatowego różu się pomaluję... To wiosnę u siebie zbudzę, ja malując się wiosną nigdy się nie nudzę. Jeszcze na usta Beauty Lip Tint na usta w kolorze maliny dam i radość sobie dam. A co z paznokciami pewnie zapytacie? Efekt zieleni dzięki lakierowi Fast Dry w mig uzyskacie. Tak właśnie wygląda mój sposób na makijaż wiosenny, wielce idealny i promienny!
Ada Frąckowiak (2017-04-23 12:42:48)
konkurs LA LUXE
* http://www.laluxeparis.eu/pl/produkty/oczy/cienie-do-powiek-quattro w wersji z niebieskim kolorem dodadzą moim oczu blasku i nuty tajemnicy. * http://www.laluxeparis.eu/pl/produkty/oczy/tusz-do-rzes-sexi-maxi ten tusz jako wykończenie makijażu oka to prawdziwa eksplozja seksapilu i efektu WOW dla moich rzęs. * http://www.laluxeparis.eu/pl/produkty/paznokcie/lakiery-enamel-12-ml kolor numer 7 doda moim paznokciom wiosennego powiewu szaleństwa i na pewno nie przejdę nie zauważona. ;) * http://www.laluxeparis.eu/pl/produkty/usta/beauty-lip-tint FIOLET na ustach ! Jak szaleć to szaleć ze zjawiskowym lookiem. ;) * http://www.laluxeparis.eu/pl/produkty/twarz/roz-satin-blush na koniec musnęłabym policzki różem by wyglądać świeżo i promiennie. Z takim make upem mogłabym iść podbijać świat ! ;)
Erna (2017-04-22 16:29:45)
Makijaż z LA LUXE
Wiosna swoje prawa ma więc SZALONY MAKIJAŻ jest dla mnie w sam raz. Bardzo ciepłym Podkładem MAGICAL COVER, kryjącym moje niedoskonałości tuszuję i zapewniam, że dobrze się w swojej skórze czuję. Cieniami do powiek QUATTRO kreskę beżową nad górna powieką maluję i rozświetlając różem wiosennie się czuję. Tuszem do rzęs SEXI MAXI rzęsy wydłużam i pogrubiam więc spojrzenie mam piękne i wyglądam seksownie, Różem SATIN BLUSH SOFT PINK policzki moje blade zdecydowanie ożywiam i zdrowym wyglądem zachwycam. O paznokciach nie zapominam i modnym lakierem w kolorze FUKSJI 14 FAST DRY paznokcie maluję i wiośnie,kolorowo oraz piękna się pokazuję. Polecam!!!
LA LUX (2017-04-22 00:29:28)
UWAGA!
PIERWSZE LITERY WERSÓW(KAŻDY KOŃCZY SIĘ RYMEM) TWORZĄ NAPIS LA LUX
Ta, co kwitnący kwiat wiśni widuje od wielu, wielu lat... (2017-04-22 00:24:02)
La Lux każdym kosmetykiem na wiosnę zaradzi, mój wierszyk w tak licznym asortymencie doradzi!
L ekka konsystencja Colour Instant Lipstick i matowość pudru Satin Blush się uprzydatni, a ich kolor wybiorę jak najbardziej wiśniowy-szkarłatny, co tusz Sexi Maxi jeszcze uwydatni, L ubię Róż Satin Blush aksamitny, różowy-to przecież kolejny odcień kwiatu wiśni u La Lux symbol marki-kwitnąca wiśnia z dodatkiem bieli z Lakierami enamel mi się przyśni x zalet ma precyzyjny Eyeliner w pisaku-co lepszego Ci się dziś wyśni?
karolina25 (2017-04-20 21:14:01)
Wiosenny makijaż z La Luxe
Wiosną najważniejszy jest kolor. Modny makijaż jest optymistyczny i wyrazisty, odznacza się soczystością barw. Makijaż oczu to kompozycja niebieskiej barwy wykonana cieniami do powiek Quattro. Zmysłowe spojrzenie zapewni uniesiona gęsta linia rzęs tuszem do rzęs Sexi Maxi. Dzięki niej nawet najskromniejsza oprawa oczu staje się kusząca i zalotna. Usta w tym sezonie powinny być pełne, zmysłowe i połyskujące. Delikatny i lśniący makijaż łatwo uzyskam dzięki błyszczykowi 3D Colour Fix Lip Gloss. Tłem dla makijażu jest rozświetlona i promienna cera wykonana nawilżającym podkładem kryjącym Touch of Cashmere. Wykończenie makijażu zapewnia mineralny puder w kamieniu Satin Blush. By uzyskać efekt naturalnych rumieńców nakładam Róż Satin Blush. Paznokcie na wiosnę pokrywam lakierem Fast Dry odcień 27.
niusha (2017-04-20 11:00:36)
mója wiosenna paleta z La Lux
Odpowiednia dobrana paleta kosmetyków to moja recepta na udany wiosenny dzień, ponieważ dopiero wtedy idealnie wkomponowuję się w otoczenie, jestem solidarna z pogodą, naturą jestem sama Wiosna. Mój przepis na wiosenny makijaż z paletą La Lux: Koniecznie zaopatrz się w trwałość i wygodę w postaci cieni do powiek Quattro. Wybierz odcienie wiosennych roztopów set 3, dodaj szczyptę pobłyskującego wiosennego deszczu w postaci błyszczyka Lip Gloss 11, dopraw swój makijaż odrobinką koloru kwitnących czereśni - Różu Satin Blush.
Karolina Dulewicz (2017-04-19 21:57:07)
Spring with laluxe!
Wiosna-Odpowiedni czas na metamorfoz z LA LUXE! :D.W swojej wiosennej paletce zaczęłabym od Podkładu kryjącego Magical Cover, który idealnie zakryje wszystkie niedoskonałości.Następnie dodałabym Korektor Magical Cover Corretive Concealer który wspomoże działanie podkładu i da skórze idealny wygląd.Na powieki dałabym Cienie do powiek Quattro w kolorze 1 i 2 tworząc smoke eye.Następnie nałożyłabym Tusz do rzęs Volume Expert który idealnie je podkręci. Kolejnie dałabym czarny eyeliner liquid waterproof do uzyskania idealnej kreski. Dalej nałożyłabym Korektor do brwi 3 w 1.Dla wykończenia dałabym Pomadke Colour Instant Lipstick w kolorze No.705 które idealnie by zakończyła by ten wiosenny makijaż.Pozdrawiam laluxe paris!
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar