Konkursy/

2017-06-13

Zakończone

Konkurs Recepta na piękno z Kneipp

Kneipp® Egzotyczna pokusa z Ylang Ylang i Nawilżająca świeżość z Aloesem -  to pielęgnujące żele pod prysznic wykorzystujące moc natury. Olejek do ciała Tajemnica pięknavto nieoceniony olejek w pielęgnacji ciała, wygładza, regeneruje, nawilża, odżywia i pięknie, delikatnie pachnie.


Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy nagród od marki Kneipp®.
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Recepta na piękno z marką Kneipp - skomentuj.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 

Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy nagród, każdy zestaw składa się z:
 
Kneipp® pielęgnujący żel pod prysznic Nawilżająca świeżość, 
Kneipp® pielęgnujący żel pod prysznic Egzotyczna pokusa, 
Kneipp® olejek do ciała Tajemnica Piękna. 
 

Opis nagród:
 
Kneipp® – Olejek do ciała Tajemnica piękna
Tajemnica Piękna to nieoceniony olejek w pielęgnacji ciała, wygładza, regeneruje, nawilża, odżywia i pięknie, delikatnie pachnie. A wszystko to  dzięki kompozycji 4 wartościowych, naturalnych olejków: arganowego, maruli, rącznika i oliwy z oliwek, które pozwalają na intensywną i skuteczną pielęgnację skóry. Wystarczy wmasować w skórę zaraz po kąpieli, na wilgotną jeszcze ciało.
poj. 100 ml, cana: 27,99zł 
 
Egzotyczna pokusa Kneipp® to pielęgnujący żel pod prysznic o aksamitnie kremowej konsystencji, wzbogacony w zmysłowy olejek z kwiatów ylang-ylang (Cananga odorata), który wpływa odprężająco i zarazem stymulująco na zmysły i dobre samopoczucie. Egzotyczna kąpiel uspakaja, odpręża oraz wspomaga sen. Dzięki zawartości bogatego w składniki masła shea (m.in. w alantoinę i witaminę E), żel Egzotyczna pokusa pozostawia skórę wygładzoną, otuloną egzotycznym zapachem kwiatów ylang-ylang. Nie zawiera mydeł alkalicznych, pH neutralne dla skóry.
poj. 200 ml/ 9,99zł 

Pielęgnujący żel pod prysznic Nawilżająca świeżość Kneipp® zawiera intensywnie pielęgnujące substancje z dobroczynnego aloesu (Aloe Vera) - magii zielonego uzdrowiciela, którego właściwości lecznicze znane są od tysięcy lat. Dzięki nawilżającemu działaniu, aloes pomaga skórze zachować naturalną równowagę, a bogate w składniki masło shea chroni skórę przed wysuszeniem oraz daje uczucie aksamitnej gładkości. Żel pod prysznic Nawilżająca świeżość, o delikatnym zapachu aloesu i cytrusów (m.in. grejpfruta i słodkich pomarańczy) jest przeznaczony dla skóry suchej i wrażliwej. Nie zawiera mydeł alkalicznych, pH neutralne dla skóry.
 poj. 200 ml/ 9,99zł 
 

Konkurs trwa od 15.06.2017 do 28.06.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Recepta na piękno z Kneipp” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Recepta na piękno z marką Kneipp - skomentuj."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20341.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 15.06.2017 do 28.06.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10.  3 zestawy nagród, każdy zestaw składa się z:
- żel pod prysznic Nawilżająca świeżość, 
- żel pod prysznic Egzotyczna pokusa, 
- olejek do ciała Tajemnica Piękna. 
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (69)

aagnieszkaa1 (2017-06-28 22:54:37)
Moja pielęgnacyjna recepta z marką Kneeip
Recepta na piękno z marką Kneipp: - 2 ml olejku do kąpieli Tiefen Entspannung - kilka muśnięć mleczkiem do ciała Kwiat migdału - garstka soli do kąpieli stóp Wszystkie składniki przyjmujemy regularnie, według zaleceń Kneeipisty :) Mamy świadomość tego, że to co dobre to naturalne więc w naturalny sposób razem z marką Kneeip stosujemy odpowiednią pielęgnację ciała.
Milaaa (2017-06-28 21:49:26)
Recepta na receptory :)
Recepta na piękno z marką Kneipp to nasze receptory! Aby odczuć prawdziwe piękno z ową marką należy poczuć "to coś" co oferuje ta marka wszystkimi możliwymi receptorami. Zmysł powonienia - piękny zapach, dzięki któremu nawet jeśli nie dane jest nam skorzystać z urlopu, to i tak jesteśmy przez tę chwilę nieobecne i przenosimy się gdzie tylko chcemy, otoczone pięknym zapachem. Kolejno zmysł wzroku - widzimy bardzo satysfakcjonującą cenę za żel firmy Kneipp "Egzotyczna pokusa", który kusi: ceną oraz wizją egzotyki. Zmysł dotyku... Dzięki olejkowi do ciała "tajemnica piękna" niejedna osoba odejdzie od zmysłów, gdy wykorzysta w naszym kierunku swój zmysł dotyku:) Nawilżona skóra, odżywiona - 4 naturalne olejki! Brak sztuczności. Ja mam często wielkiego pecha, ale moja skóra dzięki marce Kneipp będzie miała naturalne ph :)
figa100 (2017-06-28 18:15:19)
konkurs-Kneipp
Recepta na piękno z marką Kneipp? Odpowiedź przywodzą na myśl już same prezentowane kosmetyki, a konkretnie adnotacja na ich etykietach, wiele mówiąca o ich niezwykłych właściwościach. Mianowicie: "nawilżająca świeżość", "egzotyczna pokusa" i " tajemnica piękna". Idąc krok dalej i dokonując egzegezy tychże określających wyrażeń , możemy pokusić się śmiało o stwierdzenie faktu, że NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM RECEPTY na piękno z marką Knaipp jest to, że ich producenci zaufali cudotwórczym właściwością przyrody. Komponentami wszelkiego rodzaju żeli, których zapach przywodzi najpiękniejsze skojarzenia, są naturalne olejki takie jak: olejek arganowy czy z maruli. Ponadto zawierają ekstrakt z aloesu i masła shea. To wszystko sprawia, iż produkty do pielęgnacji niniejszej marki otulają skórę niezwykłą, niewidzialną powłoką delikatności i witamin. Sprawiają, że jest ona dobrze odżywiona i niezwykle miękka w dotyku. Prezentowane produkty są pozbawione szkodliwych dla skóry mydeł alkalicznych i mają naturalne pH. Myślę, że fakt, iż marka Kneipp zwraca się ku naturze pokazuje dobry, uniwersalny kierunek. Mianowicie w świecie wszechobecnej sztuczności i szkodliwych "ulepszaczy" należy docenić to, co, jest kwintesencją nie skażonego piękna, będącego niekiedy wybawieniem dla naszego ciała.. Pamiętajmy, że natura zawsze dawała więcej niż brała, to element magiczny w świecie pozbawionym praktycznie magii.
kasia2006222 (2017-06-28 12:22:42)
Recepta na piękno Kneipp
Recepta na piękno od lat poszukiwana Przez arkę Kneipp dziś już jest poznana Najlepsze składniki, dokładnie dobrane Spośród setek innych selekcjonowane Po to by otoczyć troską piękno ciała I by ofiarować luksusu bez mała Rytuały piękna z Kneipp wręcz zachwycają Do każdego zmysłu łatwo docierają Rzesze specjalistów nam tym pracowały Aby nasze ciała piękna dziś zaznały Żel czy też olejek moc w nich tkwi niemała Skład i konsystencja ich jest doskonała ! Lekkość jak motyla muśnięcie na skórze Gwarantuje doznań pokłady nam duże Niczym druga skóra tak dopasowane Kneipp są kosmetyki dokładnie dobrane Piękno w buteleczkach Kneipp jest zamykane Nutką poruszenia zmysłów jest skrapiane Kosmetyki które magią są owiane I z troską największą wyprodukowane Po to by kobiety potrzeby rozpoznać I rozkoszy wielkiej na swej skórze doznać! Nie ma doskonalszych na świecie calutkim Niż zamkniętych w Kneippa słoiczkach malutkich Specjałów co piękna receptę poznały I w jednym olejku ją poumieszczały! Piękno co porusza, do głębi dociera Piękno co zrodzone nigdy nie umiera!
Karolina Moskalik (2017-06-28 08:28:24)
Recepta na piękno z marką Kneipp
Piękno jest w każdej z nas, wszystkie jesteśmy wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju...zupełnie tak samo jak kosmetyki KNEIPP. Żeby wydobyć to nasze naturalne piękno warto sięgnąć po te naturalne i sprawdzone marki. Jak to w życiu bywa, najlepsze są te, które są już z nami długie lata. Ja nie używam tych kosmetyków od 120 lat, odkryłam je nie dawno, jednak uważam, że moją receptą na piękno jest używanie tej własnie marki.
emerycia (2017-06-27 23:24:56)
Recepta na piękno z firmą Kneipp
Piękno tylko z kosmetykami, które produkowane są na bazie naturalnych wyciągach roślinnych, nie zawierające konserwantów i barwników, pod stałym nadzorem laboratorium. Takie właśnie są kosmetyki Kneipp, które powodują, że skóra pięknieje z dnia na dzień, bo nie powodują podrażnień, uczuleń, gdyż produkowane są z najwspanialszych dobrodziejstw przyrody.
Nulek (2017-06-27 22:14:51)
Tajemnica marki KNEIPP
W czym tkwi tajemnica sukcesu marki KNEIPP? W tym, że bez zbędnego owijania w bawełnę całą swoją filozofię piękna zawarli już... W NAZWIE. Którą to nazwę można rozwinąć we wszystko wyjaśniające zdanie: KOCHAMY NATURALNE EKSTRAKTY I POTĘGĘ PRZYRODY! :) Tylko tyle i aż tyle - i to wystarczy!
Erna (2017-06-27 17:17:02)
Piękno z marką KNEIPP
Recepta na piękno z marką KNEIPP, to nie żart ! To czysta przyjemność, ponieważ KNEIPP kosmetyki naturalne oferuje i zdrowo oraz bezpiecznie skórę pielęgnuje. Od rana do wieczora każdego dnia możesz być pewna , że olejki nawilżające świeżość zapewnią a tajemniczym pięknem otoczenie zadziwisz.
misiapanda (2017-06-27 16:20:58)
To żaden sekret!
Moja recepta na piękno z marką KNEIPP to żaden tam sekret, szalony taniec szamana, ani też drogi zabieg kosmetyczny. Wręcz przeciwnie! Moja recepta to prosta i tania mikstura pełna ciepła i optymizmu. A oto przepis. SKŁADNIKI: - dzbanek świeżo zaparzonej herbaty z moringi - 1 godz. spaceru z ukochanym czworonogiem z dala od betonu, spalin i zgiełku miasta (najlepiej po lesie, gdzie brak WI-FI - tak, by głowa "wróciła do ustawień fabrycznych") - 1/2 kg uśmiechu dla najbliższych - szklanka optymizmu - 2 łyżki stołowe zmielonej kawy, 1/2 cytryny, 4 łyżeczki Olejku do ciała Kneipp Tajemnica Piękna - odrobina Mleczka do ciała Kneipp Kwiat Migdału PRZYGOTOWANIE: - poranek rozpocznij od szklanki herbaty z moringi – stawia na nogi bardziej niż kawa! - ukochanego czworonoga wyprowadź na godzinny spacer po lesie, spacer uzupełnij szukaniem jagód, rzucaniem patyka, delikatnym głaskaniem i przytulaniem... - przelej na najbliższych szklankę optymizmu, dodaj 1/2 kg serdecznego uśmiechu, całość ciasta szybko wymieszaj - tak, by nie wystygło! :) I uwaga: NIE OGRANICZAJ SIĘ! Mikstura działa również, gdy optymizm i uśmiech przelejesz na sąsiada, co zwykle nie odpowiada na twoje "Dzień dobry", czy też zmęczoną i smutną Panią kasjerkę w sklepie! ;-) - w trakcie wieczornego prysznicu energicznie wmasuj w ciało 2 stołowe łyżki zmielonej kawy wymieszane z 4 łyżeczkami Olejku do ciała Kneipp Tajemnica Piękna oraz połówką wyciśniętej cytryny, całość spłucz letnią wodą i wysusz delikatnie ręcznikiem, a następnie na powierzchnię skóry nałóż odrobię Mleczka do ciała Kneipp Kwiat Migdału, masuj kolistymi ruchami i przyprósz samoakceptacją. ;-) PS. I pamiętaj, że najlepsze efekty uzyskuje się sporządzając powyższą miksturę każdego dnia! :)
mysiowa (2017-06-27 11:30:01)
zdrowe piękno
Skoro Sebastian Kneipp był nie dość, że księdzem to i zwolennikiem ziołolecznictwa, hydroterapii i zdrowego odżywiania to wiadomo,że miał na uwadze zdrowie a zdrowie to samo piękno. Higieniczne życie dodaje urody, bo człowiek zadbany jest piękny zewnętrznie i ma na pewno piękne wnętrze skoro dba o siebie. Równowaga duszy i ciała to samo piękno i radość życia!
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar