Konkursy/

2017-05-29

Zakończone

Konkurs Wyprawka dla mamy od Linomag

Wyprawka to świetny pomysł na prezent dla przyszłych lub świeżo upieczonych rodziców. W jednym opakowaniu znajdują się 4 emolienty przeznaczone do podstawowej pielęgnacji skóry noworodka  już od 1. dnia życia oraz płyta DVD z instruktażem udzielania pierwszej pomocy niemowlętom. Tak praktyczny prezent ucieszy każdą MAMĘ.

Zapraszamy do naszego konkursu, w którym do wygrania mamy 3 wyprawki marki Linomag.

 

 

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 

Co według Ciebie jest najważniejsze w pierwszych miesiącach życia maluszka?

 

 

Co można wygrać?

 

Do wygrania mamy 3 wyprawki marki Linomag.

 

Opis nagrody:

 

W skład wyprawki wchodzą 4 emolienty na bazie oleju lnianego, przeznaczone dla skóry wrażliwej, suchej i alergicznej dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.

Dodatkowo płyta DVD z instruktażem UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY niemowlętom.

 

HIPOALERGICZNE, BOGATE W KWASY OMEGA-3 i OMEGA-6.

WOLNE OD PARABENÓW, SLS I BARWNIKÓW.

 

LINOMAG® żel do mycia ciała i głowy

 

Łagodnie myje, odżywia i chroni skórę

Nie powoduje łzawienia oczu

Bezpieczny już od 1. dnia życia

Pojemność: 200 ml

 

OLEJEK-ZLINOMAG® olejek do kąpieli 

 

Natłuszcza, odżywia i chroni skórę

Łagodzi podrażnienia, stany zapalne i zmiany skórne spowodowane alergią

Bezpieczny już od 1. mies. życia

Pojemność: 200 ml

 

LINOMAG® bobo A+E

 

Krem ochronny do twarzy oraz całego ciała

Łagodzi podrażnienia

Uelastycznia naskórek i długotrwale nawilża

Bezpieczny już od 1. dnia życia

 

LINOMAG® krem z tlenkiem cynku 

 

Ochrona okołopieluszkowa

Koi, regeneruje i zapobiega podrażnieniom

Bezpieczny już od 1. dnia życia

 

Płyta DVD z instruktażem UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY powstała przy współpracy z ratownikiem medycznym, który przedstawia sposób postępowania w przypadku: oparzenia, bezdechu, zadławienia oraz pokazuje jak powinno przebiegać prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO u niemowląt.

Każdy film dodatkowo zawiera wersję w języku migowym, ułatwiającą naukę dla osób niesłyszących.

PAMIĘTAJ ! TY JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZYM OGNIWEM W ŁAŃCUCHU PRZEŻYCIA.

 

 

Konkurs trwa od 30.05.2017 do 13.06.2017.

 

 

UWAGA:


Kochani,


niestety ze względu na awarię, która miała niedawno miejsce na portalu, pewne konkursy musimyprzeprowadzić jeszcze raz od nowa, zupełnie od początku. 

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do brania udziału w konkursach. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

___________________________________________________________

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wyprawka dla mamy od Linomag” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.

1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.

1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 

1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.

1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Co według Ciebie jest najważniejsze w pierwszych miesiącach życia maluszka?

1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:

1.1.9.w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20222

2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.

2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs trwa od 30.05.2017 do 13.06.2017.

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 

3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:

1.1.10. 3 wyprawki marki Linomag.

3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.

3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl oraz na forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/. 

3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.

3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.

4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)

4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 

4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 

5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.

5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Komentarze (51)

Habibi (2017-06-13 23:59:14)
Dziecko
W pierwszych miesiącach życia maluszka najważniejsza jest miłość matki, jej bliskość i czułość, odpowiednia pielęgnacja i odżywianie oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Codzienne rytuały pielęgnacyjne dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, to stały rytm dnia, do którego dziecko przyzwyczaja się i go akceptuje. Bardzo ważny jest także rozwój dziecka psycho-motoryczny, który trzeba stymulować, aby dziecko mogło poznawać otaczający je świat, dotykiem, dźwiękiem, smakiem, węchem i wzrokiem. To wszystko ma ogromny wpływ na jego prawidłowy rozwój.
tomczakewa@wp.pl (2017-06-13 23:29:36)
et1978
Oczywiście w pierwszych miesiącach życia dziecka istotną rolę odgrywa odżywianie i pielęgnacja, ale ja uważam, że najważniejsza jest bliskość mamy. Dziecko zostaje, bowiem wyrwane z brzucha, w którym czuło się bezpiecznie, w nowy, nieznany świat - nowe doznania słuchowe, wzrokowe, wszystko dla maluszka jest nowe. Ale bicie serca mamy jest takie samo, jak w brzuchu. Dlatego przytulanie, utulanie i mówienie do maluszka, to najważniejsze, co możemy dać dziecku podczas pierwszych miesięcy życia - poczucie bezpieczeństwa i miłości :)
rybka808 (2017-06-13 22:43:51)
Pierwsze miesiące maluszka :)
Najważniejsze w pierwszych miesiącach życia maluszka jest odpowiednia pielęgnacja i na pupie pieluszka :) Już niedługo pojawi się na świecie mój maluszek i pewnie wieloma rzeczami będę zaskoczona, już teraz wiem jak ważna jest jego delikatnej skóry ochrona. Wiem, że dam mu wszystko czego potrzebuje, zaczynając od MIŁOŚCI którą już do niego czuję, RODZINY która już na niego czeka, a w raz z nią najlepszego taty na świecie OPIEKA. Najważniejsze to by dziecko czuło się BEZPIECZNIE, więc tak nasze pierwsze miesiące widzę i myślę że dziecko dzięki temu będzie z nami szczęśliwe.
lebensgefahr (2017-06-13 22:30:16)
Nowy Człowiek - Nowy Świat
Pierwsze miesiące życia Nowego Człowieka to przede wszystkim kocioł rozmaitych, często sprzecznych emocji. Maluch znalazł się bowiem w miejscu nie do końca znanym i opanowanym, Najważniejsze jest więc zapewne dla Niego, by otoczenie zapewniało mu poczucie bezpieczeństwa, stałości i miłości. Zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i mentalnej. Dziecko potrzebuje więc jak najwięcej czasu spędzanego z mądrymi rodzicami, którzy powoli pokażą mu, jak "działa" rzeczywistość oraz zadbają o to, by maluch czuł się świeży, zadbany, czysty i radosny. Podstawą jest więź. Bliskość, Miłość. Dotyk, przytulenie, głos, empatia, zrozumienie. Tylko tyle i aż tyle, bo za podstawową kwestia, czyli Miłością, kryją się kolejne, takie, jak troska i dbałość o Nowego Człowieka, któremu chce pokazać się świat od jak najlepszej strony.
MonaRhosyn (2017-06-13 21:54:06)
Konkurs, Wyprawka dla dzidzi
Tak naprawdę aż tak istotne nie jest, ile zrobimy, ale ile miłości wkładamy w działania, w procesy wychowawcze, które usiłujemy uskutecznić. Należy zawsze pamiętać, że miłość zaczyna się w domu, zaś "uśmiech serca" jest początkiem miłości. Matka, czująca silną więź z małą latoroślą , niewinnym dzieciątkiem jest uzdolniona do tego, aby każdego dnia stawać się najważniejszą siłą motoryczną rozwoju swego dziecięcia. Miłość to najsilniejszy postulat, gdyż serce odgrywa pierwsze skrzypce. Matka każdego dnia swoje słodkie maleństwo uzbraja w taką ogromną tarczę, która jego niewinność i delikatność obroni. Troskliwością, miłością, zaangażowaniem, cierpliwością, determinacją i przede wszystkim z optymizmem więcej możemy uzyskać, niż jakimikolwiek innymi środkami. W związku z tym w pierwszych miesiącach życia maluszka matka powinna niezłomnie trzymać się żelaznej, starej jak świat zasady: równomiernie zwracać uwagę na potrzeby dzieciątka, dążyć do osiągnięcia zdrowego stanu, zarówno duszy, jak i ciała i umysłu. Nie wystarczy jednak tylko rozwijanie i wzmacnianie uczucia miłości i zaufania, bowiem, trzeba je jeszcze uszlachetniać. Jestem przekonana, że wychowanie nie powinno stać się czymś jednostajnym i zmechanizowanym, lecz powinno być dziełem stopniowego i stale postępującego naprzód udoskonalenia :)
Emilia M (2017-06-13 19:49:58)
odp. konkursowa
Gdy na świecie pojawia się nasze ukochane dzieciątko, często jakże długo przez nas wyczekiwane, chcemy mu podarować na dobry start wszystko to co najlepsze. Jakże mocno się staramy , by nasze bezbronne maleństwo poczuło się bezpiecznie na tej nie dokońca przyjemnej dla każdego planecie... Potrzebne rzeczy dla naszego maleństwa w pierwszych dniach i miesiącach jego życia to: 1.Pierwsze utulenie w ramionach matki:) 2.Pierwsze karmienie mlekiem mamy:) 3.Kangurowanie na brzuchu mamy:) 4.Codzienna kapiel w bezpiecznych dłoniach:) 5.Częste przewijanie:) 6.Ubranka mięciutkie ,wygodne i kolorowe:) 7.Bezpieczne kosmetyki do pielęgnacji delikatnej skóry:) 8.Zdrowy i bezpieczny sen:) 9.Odpowiednie żywienie :) 10.Odpowiednie witaminki, czyli K i D:) 11.Bezgraniczna i bezinteresowna miłość obojga rodziców: )
Justyna (2017-06-13 17:35:33)
poznanie się
W pierwszych miesiącach życia maluszka najważniejsze jest dobre poznanie się. Tak jak do każdego nowego znajomego trzeba się na początku przyzwyczaić by czuć się swobodnie. Znać swoje oczekiwania, rozpoznawać znaki, rozumieć się bez słów. To wszystko trzeba sobie wypracować tyskatyska88@gmail.com
AgnieszkaMG (2017-06-13 13:46:10)
Konkurs
Perspektywa bycia mamą zawsze miała dla mnie nieco groźny wydźwięk. Dotychczasowe wówczas doświadczenia z dziećmi zbudowały w mojej podświadomości obraz niecierpliwej, biernej, samolubnej, zimnej i nieczułej na dziecięce wdzięki mnie. Dodatkowo nabyta awersja do jakichkolwiek zmian życiowych nie sprzyjała podjęciu pozytywnej decyzji co do poczęcia potomstwa. Jednak stało się - być może jakaś część mnie chciała czegoś innego.. Początek lawiny zmiennych uczuć to paraliżująca obawa o wszystko towarzysząca okresowi ciąży. Chwilowa poporodowo - szpitalna euforia niestety wkrótce została wyparta przez strach.Wraz z powrotem do domu narodził się we mnie ogromny wyrzut sumienia, który dawał się we znaki przy każdym spojrzeniu w oczy dziecka, przy każdym przystawianiu do piersi, wyrzut skreślający mnie jako kompetentnego rodzica, który z całą pewnością nie zapewni dziecku wszystkiego na co zasługuje. Myślałam, że to uczucie już nigdy mnie nie opuści... aż do pierwszego uśmiechu małej twarzy, który nieprzypadkowo nastąpił zaraz po moim mimowolnym pierwszym uśmiechu. Lody zaczęły stopniowo pękać, napełniając atmosferę uczuciami, których dotąd nie znałam, a więc i nie rozumiałam, uczuciami pozwalającymi przetrwać najbardziej irytujące niegdyś potrzeby dziecka, uczuciami będącymi podstawą wyrozumiałości, cierpliwości, wytrwałości, uczuciami na bazie których buduję relacje z synem i które chcę mieć w sobie już zawsze. Jeśli więc miałabym wskazać najważniejszą rzecz w tych początkowych wspólnych chwilach, postawiłabym na spokój i pogodę ducha bo dopiero one dadzą uczuciom dojść do głosu. A dziecko oprócz pokarmu, snu i warunków bytowych bardzo potrzebuje naszego spokoju, naszych uczuć i czułości - potrzebuje MIŁOŚCI.
Dominika (2017-06-13 01:19:40)
dominikaklepka@wp.pl
Kiedy wspominam układając porozrzucane kolorowe klocki z córeczką na podłodze wsłuchana w piosenkę czarne jagody, wiem że najważniejsze w pierwszych miesiącach życia dziecka jest otoczenie dziecka ciepłem opiekuńczych ramion, stworzenie mu atmosfery miłości. Nie ważne są rzeczy materialne, ważny jest poświęcony czas i okazanie uczucie
Karola (2017-06-13 00:38:55)
Konkurs
W pierwszych miesiacach zycia maluszka bardzo wazny jest kontakt z rodzicem-nazy otoczyc bobaska swoja bliskoscia uczuciem poprzez codzieny dotyk masarze ,glaskanie malca causki,celebrowanie kazdej chwili przewijania,kampieli,karmienia.Zmienianie tonacj naszego glosu w stosunku do dzidziusia ,kolysanie,utulanie go do snu. To wszystko daje poczucie bezpieczenstwa naszej malej istotce.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar