2012-03-09

Zakończone

Konkurs: Piękne i zadbane dłonie z Eveline Cosmetics

Należysz do grona kobiet, które dobrze wiedzą, że dłonie mogą powiedzieć bardzo wiele o danej osobie? Wiesz, że są one stale narażone na niekorzystne działanie mrozów i nie tylko? Weź udział w naszym konkursie, a Twoje dłonie z pewnością staną się zadbane, a ich delikatna skóra zabezpieczona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

 


 
Co należy zrobić?

 
Napisz za co najbardziej lubisz markę Eveline  Cosmetics i podaj jeden (tylko jeden) sposób na piękne i zadbane dłonie na wiosnę.

 

 

Swoją odpowiedź zamieść na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Piękne i zadbane dłonie z Eveline Cosmetics.Co można wygrać?

 
6 zestawów po 2 kremy - kozie mleko i oliwkaKonkurs trwa od 09 marca 2012 do 09 kwietnia 2012. REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs: Piękne i zadbane dłonie z Eveline Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 marca 2012 do09 kwietnia 2012  roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz za co najbardziej lubisz markę Eveline  Cosmetics i podaj jeden (tylko jeden) sposób na piękne i zadbane dłonie na wiosnę.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Piękne i zadbane dłonie z Eveline Cosmetics.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, którezamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 marca 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 

Komentarze (8)

qdorotaw (2012-04-09 16:28:17)
Piękne i zadbane dłonie z Eveline Cosmetics
Mój sposób na piękne i zadbane dłonie polega na moczeniu dłoni w podgrzanej oliwie (delikatnie oczywiści) następnie posmarowanie kremem grubą warstwą i gotowe. Wtedy dłonie wyglądają bardzo ładnie. A dlaczego lubię te firmę???Bo jest to dobra marka posiadająca dużo świetnych produktów, od wyboru do koloru !!!!!!!
MARCELINA (2012-03-28 17:27:42)
PROSTOTA I PIĘKNO
Aby zachować piękno i elegancję moich dłoni używam sprawdzonego sposobu od wielu lat.Sposób jest banalnie prosty, potrzebna jest tylko oliwa z oliwek, którą trzeba podgrzać (tylko żeby nie była za gorąca). Po podgrzaniu wkładamy do niej dłonie (najlepiej przelać ją do innego garnka, bo ten w którym podgrzewaliśmy oliwę może być gorący), można je zostawić na jakieś 20min. W celu uzyskania lepszego efektu, po namoczeniu nakładamy nowe gumowe rękawiczki, a następnie na gumowe nakładamy bawełniane i idziemy spać. Rano dłonie będą nie do poznania.
izabela (2012-03-28 10:49:23)
piękno
lubię dbać o dłonie ,po ciężkim dniu pracy przychodzi sprzatanie w domu a niestety nie przepadam za rękawicami tak więc po sprzątaniu mam rece suche ,ale mam an to swój sposob ,gotuje len we wodzie na wolnym ogniu jak sie juz rozgotuję zanużam ręce na 15 min w lenie potem,dokaldnie spukuje ręce tylko wodą i mega dużo kremu własnie z firmy EVELINE (GLICERYNOWY)maska do rąk i paznokci nakładam dosyc grubo na dłonie i miedzy palcami bo najjabrdziej tam sa suche zakładam zwykłe rękawiczki wełniane i po 15 min wklepuje pozostaly krem mozna owinąc fola dłonie są mięciutkie i zaczerwienienia znikają
Weronika 669 (2012-03-24 22:42:06)
konkurs
mój sposób to moczenie rąk w ciepłej oliwie z kwiatem rumianku i cytryną.
rena91 (2012-03-10 15:45:44)
konkurs
Kolejny konkurs, to miłe!:)
misiax (2012-03-09 23:19:03)
:)
Ja już wzięłam udział. :) Aleee nas rozpieszczacie tymi konkursami. :)
wodniczka (2012-03-09 20:55:56)
Dłonie
Dłonie naszą wizytówka zatem należy o nie także dbać:)
pscolka (2012-03-09 16:46:03)
.
Świetny konkursik:D z przyjemnością wezmę w nim udział....
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar