Konkursy/

2011-12-05

Zakończone

Wygraj Maskę Beauty Face

Każda kobieta robi wszystko, by jak najlepiej wyglądać. Mamy swoje sposoby i trzymamy się ich po to, by nasza skóra była lśniąca, zadbana i świeża, ale czy to rzeczywiście w życiu jest tak ważne? Mamy dla was konkurs, w którym można wygrać maskę, która Cię upiększy.
Co należy zrobić?


Napisz czy według Ciebie osoby z ładną buzią mają w życiu łatwiej i dlaczego tak jest?

Swoją opinię zamieść z komentarzach pod tym konkursem, a po zakończeniu konkursu sprawdź czy wygrałaś/łeś.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy Rozgrzewającą, głęboko oczyszczającą maskę kolagenową Beauty Face.Wyraż swoją opinię, czy pięknym łatwiej się żyje, a nagroda może być Twoja.


Konkurs trwa od 05 grudnia 2011 do 09 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj Maskę Beauty Face” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 grudnia 2011 do 08 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów w celach marketingowych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie czy według Ciebie osoby z ładną buzią mają w życiu łatwiej i dlaczego tak jest?

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą opinię.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 grudnia 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (31)

Elwira (2012-01-10 00:54:03)
To co ładne przyciąga
Na pewno mają łatwiej choć do pełni tej latwości życia również przydatna jest osobowość.Ładny wygląd pomaga w pierwszym kontakcie,tzn kilka sekund decyduje co o danej osobie myslimy,a w tak krótkim czasie możemy tylko ocenić osobę w pierwszej kolejności po wyglądzie, dopiero później z charakteru. Oceniając zupełnie obcą osobę najpierw oceniamy wygląd potem osobowość.Jeśli na pierwszy rzut oka jest to osba ładna to dalsza ocena jest zazwyczaj pozytywna, choć są wyjątki lub też ładny wygląd sugeruje nam pozytywne spojrzenie na daną osobe. Osoby z ładną buzią mają łatwiej, ponieważ "plusowe" nastawienie do nich osób trzecich przeważnie jest  sprowokowane urodą, subtelnością, delikatnością i skromnością. Dzieje sie tak ponieważ ładne przyciąga, wzbudza pozytywne emocje, pobudza do realizacji działań w dobrym kierunku.
symulantka (2012-01-09 22:15:11)
Ładny wzbudza przyjemne emocje...
Oczywiście,że osoby z ładna buzią mają w życiu łatwiej! Piekne osoby po prostu budzą respekt, za to brzydkie najwyżej współczucie. Ładnej osobie wręcz boimy się zwrócić uwagę np. na nieodpowiednie zachowanie gdyz kieruje nami lęk przed ew. ripostą odnoszącą sie do naszego niefajnego wyglądu...Boimy sie wyposażonych lepiej przez naturę bo to tak jakby byli w jakiś sposób lepsi i dostali za to gratis w postaci urody. Ładna buzia kojarzy sie też z zadbaniem, a nieładna z zaniedbaniem i osoby obdarzone urodą przez naturę są oceniane jako schludne i zdrowe przez potencjalnych partnerów.
Habibi (2012-01-09 20:02:07)
Ładna buzia
Oczywiście, że osoby z ładną buzią mają w życiu łatwiej, ponieważ liczy się zawsze pierwsze wrażenie. Uroda pomaga w wielu życiowych sytuacjach, ułatwia znaleźć pracę i znajomych. Osoby z ładną buzią odnoszą sukcesy prywatne i zawodowe, robią karierę, są pewni siebie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie ulegają stereotypom i pewnym już ustalonym normom, mimo że nie zawsze ładna buzia oznacza mądrą i inteligentną osobę. Z ładną osobą każdy chce się zaprzyjaźnić, być w towarzystwie, często się spotykać.Takie osoby są zauważane, doceniane i lepiej traktowane. Dla mnie jednak liczy się wnętrze człowieka, bo ono jest o wiele ważniejsze niż uroda, która kiedyś i tak przeminie.
Dysia (2012-01-07 13:13:36)
ładna buzia
Oczywiście że osoby z ładną buzią mają łątwiej w życiu - inną kwestią jest to czy mi się to podoba, ale osoby, które się podobają łatwiej uzyskują to co chcą. Szybciej zdobywają pracę, ponieważ będzie bardziej reprezentatywna i rozpoznawalna - a tego chcą pracodawcy. Gdy w sklepie stoi chłopak za kasą, mogą swobodnie uzyskać jakąś korzyść np zniżkę, albo darmowy produkt. Nasza twarz to wizytówka, to dzięki niej chcą z nami rozmawiać (nie mówiąc o sytuacjach gdy muszą z nami rozmawiać inne osoby)
edytkass (2012-01-06 23:23:57)
wygląd
Osoby z ładną buzią bez żadnych wątpliwości mają zdecydowanie łatwiej w życiu.Wiele zawodów wiąrze się z ładną prezencją.Piękne oczy,połyskująca skóra,pełne usta przywołują na myśl sukces i wygraną w wielu dziedzinach życia.Znacznie łatwiej załatwić jakoś sprawę (szczególnie z mężczyznami) .Uważam że  osoby świadome swojej atrakcyjności są bardziej pewne siebie i bezpardonowo walczą o swoje,a po za tym ładna twarz często idzie w parze z inteligencją,także jedno nie wyklucza drugiego.
Wiola (2012-01-04 11:08:52)
Piękno
Osoby z ładną buzią mają w życiu łatwiej, bo przecież to wygląd sprawia pierwsze wrażenie. Łatwiej nam uzyskać z ładnym wyglądem pracę, bo inni wolą patrzeć na atrakcyjne osoby. Każdy woli obracać się wśród osób z miłą aparycją.
Joanna_26 (2012-01-03 20:17:18)
Ładna, zadbana, radosna buzia to pierwszy krok do sukcesu:)
Wszyscy wiemy jak reagujemy na osoby, które mają zaniedbaną twarz, z widocznym trądzikiem czy po prostu zniszczoną lub smutną. Od razu wzbudzją u nas jakieś zmartwienie. Nie pomaga tu nawet to, że ich uroda jest duzo ponad przeciętną. Osoby z promienną, radosna twarzą choć urodą nie grzeszą wywołują jednak pozytywne emocje. Piękna twarz nie ma nic wspólnego z urodą a z mimiką i wewnętrzym nastawieniem do życia. Wszystko to odzwieciedla się na naszej twarzy więc piekno tak naprawdę jest w środku, w nas.
amorki22 (2012-01-03 18:50:15)
Wygraj Maskę Beauty Face
Zgadzam się że ludzie o ładnej buzi mają lepiej.Dlaczego?? Zróbmy taką sytuację:jestem ekspedientką ,przychodzą do sklepu dwie osoby. Pierwsza wchodzi nie umalowana rozczochrana dziewczyna, co sądzę??? chyba miała kiepski dzień,pewnie nie będzie miła,tylko gburowata,smutek pewnie przejjdzie na mnie:( niestety takie wrażenie robi na pierwszy rzut oka osoba nie dbająca o siebie. Następnie wchodzi do sklepu osoba ładnie wyglądająca z lekkim makijażem , co sądzę???? ale radosna chyba ma dobry dzień,hmmmm może i ja będę taki miała,widać jest pewna siebie i swoich atutów,to wrażenie potęguje w nas feromony szczęścia a w tedy jesteśmy milsi i dobrze nastawieni.
bru24 (2012-01-02 18:59:01)
"Ładna buzia i człowiek"
Na pytanie konkursowe odpowiem parafrazując jedną z bajek Iwana Kryłowa: "Piękne kobiety! Wszak niejeden raz... [...] O ładnej buzi chcę mówić, co kpi z wszystkich nas: Któraś trud ponosi i czas próżno trwoni, By ją dosięgnąć, traci siły swe. A druga, zda się, uciec przed nią chce, Lecz nie ujdzie, bo łatwiejsze życie za nią goni."
koniczek8 (2012-01-02 14:48:35)
ślicznotki
 Napisz czy według Ciebie osoby z ładną buzią mają w życiu łatwiej i dlaczego tak jest? Z jednej strony mają lepiej a z drugiej nie.Ale zdecydowanie jest więcej plusów. Napewno mają mniej kompleksów niż buzie mniej ładne,łatwiej o pracę i kontakty między ludzkie.Mimo,że liczy się wnętrze zawsze pierwsze wrażenie robi twarz!!!! czy tego chcemy czy nie. 
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar