Konkursy/

2011-12-05

Zakończone

Wygraj korektor pod oczy Delia Cosmetics

Są dni, kiedy lubisz na siebie patrzeć w lustro, uśmiechasz się wtedy do siebie i dzień od razu jest lepszy, jednak przychodzą również takie chwile, w których potłukłabyś najchętniej wszystkie znajdujące się w Twoim domu lustra. Na szczęście rynek kosmetyków daje nam mnóstwo możliwości, by zakryć niedoskonałości, a w naszym konkursie możesz wygrać kosmetyk, który Ci to umożliwi. Rozświetlający korektor pod oczy z pewnością ukryje Twoje zmęczenie.
Co należy zrobić?

Święta, święta i po świętach... czasem wolne dni świąteczne potrafią nas tak bardzo zmęczyć, że nasze odbicie w lustrze wcale nie wygląda kwitnąco. Napisz w kilku zdaniach jak według Ciebie można walczyć ze świątecznym rozleniwieniem.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem, a po zakończeniu sprawdź czy wygrałeś/łaś.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy korektor do twarzy - żółty pielęgnująco - rozświetlający korektor pod oczy marki Delia Cosmetics.


Konkurs trwa od 05 grudnia 2011 do 08 stycznia 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj korektor pod oczy Delia Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 grudnia 2011 do 08 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów w celach marketingowych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie w kilku zdaniach jak według Ciebie można walczyć ze świątecznym rozleniwieniem.


Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 grudnia 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (34)

Habibi (2012-01-08 22:00:42)
świąteczne rozleniwienie
Na świąteczne rozleniwienie sposobów jest wiele, najlepsi są tutaj przyjaciele. Można się z nimi spotkać i poplotkować, miło czas spędzić, o różnych rzeczach pogawędzić. Oczywiście sport polecam dla każdego, bo ruch to zdrowie, nie ma nic lepszego. Spacery na świeżym powietrzu są wskazane, wtedy lepiej się czujemy, jesteśmy rozruszane. Powrót do rzeczywistości pozwala zapomnieć o rozleniwieniu, obowiązki i praca, wszystko zmienia się w oka mgnieniu.
Kasiakasia (2012-01-08 18:23:37)
Osobisty trener:)
Ja mam jeden prosty sposób na walkę ze świątecznym rozleniwieniem, ale powoli zacznę wszystko od początku. Suto zastawione świąteczne stoły, zapach unoszących się pierniczków i różnych smakowitych potraw, sprawiał iż przez te święta zjadłam więcej niż przez cały miesiąc. Jednak na pocieszenie nie przytyłam ani kg, a wiecie jak to zrobiłam?:) Otóż mam swojego własnego trenera, a raczej trenerkę, która skrupulatnie dba o to, by nigdy mi się nie nudziło, no i oczywiście, dba o moją nienaganną kondycję. Ten trener budzi mnie codziennie rano o 5.00,  mokrym i zimnym jęzorem, który ląduje na mej twarzy, budząc mnie z błogiego snu, po świątecznym ucztowaniu. Ledwie żywa wstaję z łóżka, sunąc po podłodze ociężałymi nogami, a moja trenerka, której nigdy nie brak energii, merda z radością ogonem, zapraszając mnie do wspólnego spaceru, a raczej gonitwy. Na dworze ziąb, aż człowiekowi nie chce się wychodzić, a tu w parku, moja trenerka, która zwie się Roxi, funduje mi półgodzinny maraton naokoło parku. Bieganie w te i we wte, rzekłabym, że to bieg z przeszkodami, bo muszę, omijać wszystkie pniaki, czasem zdarza mi się przeskoczyć przez ławkę, i zaliczyć glebę, żeby tylko dogodzić trenerce, którą trzymam na smyczy. Po takim wyczerpującym treningu, żadne lenistwo mi nie grozi, kalorie same się spalają, mój organizm jest dotleniony, a kondycję mam niczym sportsmenka.
Martyna (2012-01-08 14:38:15)
rozleniwienie..hm?
Świąteczne lenistwo najcześciej jest rozumiane jako przesadna skłonność do odpoczynku. Lenistwo niezależnie czego dotyczy generuje jakąś straconą okazję do uczynienia dobra. Jak więc nie dać się lenistwu? - oto jest pytanie. Po pierwsze musimy mieć motywację, która będzie miała na celu likwidację naszego lenistwa. Np. w święta siedzimy w domu i po chwili uświadamiamy sobie, że chyba zbyt dużo czasu wylegujemy się w łóżku, owszem to czas wolny gdzie można się wyspać, ale nie przesadzajmy trzeba "chwytać dzień" należy wstać i nie próżnować, można iść do pokoju w którym stoi choinka i sprawdzić jakie prezenty przynióśł nam w nocy Święty Mikołaj. Drugim jakże istotnym elementem walki z lenistwem jest samodyscyplina, należy umieć pokonywać pokusy, które kryją się np. pod stwierdzeniem nie mam teraz na to ochoty, zabiorę się za to jutro. To ma ogromny wpływa na nasze życie bo łatwo ulec tego typu podpowiedziom. W święta należy trzymać się z dala od naszej ukochanej kanapy obok której kryją się potencjalne rozleniwiacze typu telewizor bądź komputer, choć w święta można sobie zrobić od tych sprzętów przerwę bo przecież święta są po to aby spotkać się z rodziną, porozmawiać z naszą ukochaną babcią, posłuchać niekiedy wcale nieśmiesznych kawałów wujka . Kiedy już wrócimy z rodzinnego spotkania możemy spokojnie usiąść i poczytać dobrą książkę, w ograniczeniu lenistwa może pomóc także medytacja.
Dysia (2012-01-07 13:19:33)
rozleniwienie??
Świąteczne rozleniwienie?? Niestety nie wiem co to znaczy, gdyż tak dużo mam na głowie, począwszy od robienia jedzenia na święta, a kończąc na pisaniu licencjatu, że rozleniwienie u mnie nie może wchodzić w grę. można w takim pośpiechu zapomnieć o sobie, więc wieczory zawsze zostawiałam dla siebie, dbając o swoje samopoczucie, cerę i  wygląd - to dawało mi kolejną dawkę siły na następny dzień. To może być sposób na rozleniwienie - Pamiętanie o sobie i o swoim samopoczuciu. Ważna jest oczywiście rodzina, ale gdy jest się nieszczęśliwym to rodzina nie pomoże.
edytkass (2012-01-06 00:01:15)
Żeby się nie rozleniwić :)
1.Uprawiajmy sporty.Trening,joga.Jeśli nie ćwiczymy regularnie,poziom testosteronu spada,a wraz z nim pojawia się rozleniwienie... 2.Rozgrzewająca kapiel z eterycznymi olejkami,,,a po niej aplikacja owocowego balsamu pachnącego dalekimi podróżami 3.Wyjdźmy z domu!!!Najlepiej na spacer z jakimś przystojniakiem...choć uszy marzną,,,ponamy nie tylko naturę,,,a może także zdobędziemy klucz do jego serca(szczęście w związku i miłośći pozytywnie wpływa na brak lenistwa) 4......a jeśli punkt 4 odpada.... to może jakaś babska imprezka Rozleniwienie znika ,komfort natychmiast powraca dzięki korektorowi  Delia Mineral Velvet-Skin,który omaga zmniejszyć widoczne zmęczenie.Już od momentu nałożenia nawilża,rozświetla i maskuje przebarwienia. To wszystko,czego potrzeba,by uporać się ze świątecznym rozleniwieniem
agamiel81 (2012-01-04 23:28:48)
Walczymy z rozleniwieniem
Ciężko się tak naprawdę rozleniwić, jak ma się dzieci...ale gdy przychodzi świąteczny czas życie toczy się na innych obrotach. Nie trzeba włączać budzika i wszędzie się spieszyć, do przedszkola, pracy. Nie trzeba myśleć co tu zrobić na obiad i co mam jeszcze dziś załatwić. Myślę, że takie zwolnienie tępa w święta jest bardzo potrzebne i pomaga tworzyć wspaniałe więzi z rodziną, ale jak to w życiu bywa nie można przesadzić w drugą stronę. Jak więc walczyć z niezdrowym rozleniwieniem...przede wszystkim powinniśmy pięknie się ubrać, pomalować, wcześniej zrobić sobie pachnącą i relaksującą kąpiel...to, że siedzimy w domu nie może oznaczać świąt w dresach! Piękny wygląd świetnie mobilizuje do działania, bo aż szkoda go ukryć i nie będzie grozić nam zbytnie rozleniwienie. Wyjdźmy do ludzi, możemy zorganizować spotkanie z dalszą rodziną, czy ze znajomymi z lat szkolnych, którzy w tym okresie zjeżdżają w rodzinne strony. Spędźmy kreatywnie czas ze swoimi dziećmi, zamiast włączyć im kolejną powtórkę świątecznych bajek, można wyjśc na powietrze i korzystać z zimowej aury na sankach, nartach czy łyżwach, a jeżeli śnieg nie dopisał można odwiedzić jakieś pobliskie gospodarstwo agroturystyczne, żywą szopkę czy przejechać się w krótką podróż pociągiem o czym np marzy nasz syn. Na pewno wrócimy do codzienności bardziej wypoczęci jeśli nuda, rozleniwienie nie zaponują nad naszym wolnym  czasem w święta, a i znajomy w pracy lepiej opowiedzieć jak aktywnie spędziliśmy święta, a nie, że siedzieliśm na kanapie z pilotem w ręku.
Wiola (2012-01-04 11:15:16)
Pobudzenie
Zimny prysznic pobudzi nasze komórki do działania i poprawi nasze krążenie, a przede wszystkim ożywi także nas. Po takim przebudzeniu warto zrobić sobie w domu małe SPA i zrobić się na bóstwo ;) Po zadbaniu o siebie możemy wybrać się na spacer i być może spotkać kogoś kto jeszcze bardziej pobudzi nas do działania i przyspieszy bicie serca.
amorki22 (2012-01-03 18:37:05)
Wygraj korektor pod oczy Delia Cosmetics
Każdego dopada takie rozleniwienie. W tym roku jakoś na nie nie miałam czasu:)Może dzięki temu: Pierwszy dzień świąt:zrobienie pożądku po rozpakowaniu prezentów, wykonnie starannego makijażu( w końcu odwiedzają nas goście nie chcę ich straszyć), wybranie odpowiedniego stroju(jak każda kobieta mówię zawsze że nie mam co na siebie włożyć), odwiedziny rodziny,wizyta u wszystkich swoich chrześników,chwia z rodziną przy wspólnym stole,:)  Drugi dzien świąt: kolejna chwila zadbania o siebie, wspólny spacer z rodziną, odwiedzenie grobów najbliższych, kolejny nalot rodzinki:0 i tak mineły mi święta:)
bru24 (2012-01-02 19:27:43)
na lenistwo
Idąc za znanym przysłowiem "rozleniwiony ma zawsze wiele jutrzejszego dnia", żyjmy tak, jakby jutro miał być koniec świata. Wówczas na pewno się pobudzimy do działania :) Jest przecież tyle rzeczy, które wypadałoby zrobić... 
koniczek8 (2012-01-02 14:44:33)
spacer
 Wiadomo że człowiek się najbardziej męczy nic nie robieniem,bo w sumie nie wiadomo kiedy się odpoczywa.A święta to czas kiedy w wielu domach jest ucztowanie przy syto zastawionych stołach.Najlepiej zorganizowac rodzinny poobiedni wypad za miast,spacer,zwiedznie,przejażdżki.Pożytek bedzie nie jeden napewno,dzieci b ędą miały radośc i wrażenie,dzięki którym pójdąpadniete spa, a dorośli dotlenią się,"rozruszją kości" i odpoczną....A wszysy bęą miec cudne zdjęcia ,wspomnienia i będą wiedzieli,że naprwade ŻYJĄ
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar